Het coronavirus en huisdieren ?

24/03/2020
Chien à l'intérieur avec jouets autour

Uw huisdieren vormen geen gevaar voor u. Ze kunnen het SARS-CoV2 (Covid 19)-virus niet overbrengen. Er is dus geen reden om uw huisdieren in de steek te laten, ze zijn heel belangrijke metgezellen in deze periode!

Aarzel niet om hulp aan te bieden aan mensen die hun huis niet meer kunnen verlaten, dit helpt ook hun huisdieren: eten kopen, een wandelingetje maken met de hond, een bezoek aan de dierenarts in noodgevallen, …. met respect voor de socialeafstandsregels

Tijdelijke opvang voor huisdieren

De periode die we nu doormaken kan gevolgen hebben voor bepaalde personen die tijdelijk niet langer in staat zouden zijn om hun huisdieren onder te brengen. Er zijn verschillende burgerinitiatieven in opkomst, met name op sociale media, om eigenaren met elkaar in contact te brengen om gratis opvang voor de betreffende huisdieren aan te bieden.
In deze crisisperiode, wenst minister Bernard Clerfayt deze activiteit te ondersteunen en de eigenaren en gastheren of gastvrouwen te beschermen via een modelovereenkomst, dat terug te vinden is op zijn website.

Adoptie in asielen

Adoptie van dieren kan wel en enkel op afspraak en met respect van de sociale afstand.

Meer info op de website van minister Bernard Clerfayt.

Aarzel niet om de erkende asielen te contacteren voor meer informatie, hun contactgegevens zijn terug te vinden via de web pagina "Waar kan ik een kat of hond kopen?".

Zorg goed voor jezelf, je naasten en je huisdieren in deze moeilijke tijden.

Volg de algemene hygiënemaatregelen op, was uw handen regelmatig

Raadpleeg de volgende referentiewebsites voor recente informatie over de te nemen maatregelen: 

Datum van de update: 12/06/2020