Het colloquium over het BWLKE inzake parkeren - 12 oktober 2018 (professionnels)

10/09/2018

U bent professioneel actief op het vlak van het beheer van onroerende goederen? U bent actief in een studiebureau? Uw milieuvergunning omvat parkeerplaatsen en vervalt binnenkort? Of u beheert een openbare parking? Dan bent u via de toepassing van het BWLKE betrokken bij de mobiliteit in Brussel!

Leefmilieu Brussel is de administratie die verantwoordelijk is voor het milieubeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het raam van zijn opdracht voor de begeleiding van de ondernemingen die onderworpen zijn aan het BWLKE organiseert Leefmilieu Brussel op 12 oktober 2018 een informatief colloquium voor de ondernemingen en verschillende actoren die betrokken zijn bij de aspecten van deze regelgeving.

Programma van deze voormiddag:

  • Leefmilieu Brussel zal de balans opmaken van de BWLKE-regelgeving inzake parkeren.

Vier jaar na de toepassing van deze regelgeving is dit een uitstekende gelegenheid om een stand van zaken op te maken en de perspectieven voor de toekomst te schetsen.

Leefmilieu Brussel zal ook de link leggen met de bedrijfsvervoerplannen.

  • Brussel Mobiliteit zal de balans opmaken van de vooruitgang van het Gewestelijk Mobiliteitsplan - Good Move - met een focus op de parkeeraspecten.

Het Good Move-plan beoogt een betere coherentie tussen de strategieën en mobiliteitsprojecten op gewestelijk en gemeentelijk niveau. Het verzekert de continuïteit met de visie van IRIS 2, maar is ambitieuzer: nieuwe technologieën, meervoudige mobiliteit en op lange termijn.

Brussel Mobiliteit is verantwoordelijk voor de voorzieningen, infrastructuur en verplaatsingen. De doelstelling is de economische ontwikkeling, de groeiende behoeften aan mobiliteit en de duurzame ontwikkeling te combineren.

  • Parking.brussels zal zijn activiteiten en doelstellingen om het aanbod van openbare parkings in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te breiden voorstellen.

Parking.brussels is het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap. Het past de maatregelen toe die voorzien zijn in het Gewestelijk parkeerbeleidsplan (GPBP). Het voert de opdrachten uit die hem door het Gewest zijn toevertrouwd inzake de operationalisering van het parkeren, in het bijzonder om geleidelijk het parkeren buiten de openbare weg te bevorderen om zo de verkeersdruk te verminderen en ten gunste van buurtbewoners prioritair alternatieven te ontwikkelen voor het parkeren op de openbare weg.

Inschrijven is gratis, maar verplicht via dit formulier vóór 5 oktober 2018

Colloquium BWLKE (parkeren)

Vrijdag 12 oktober 2018, 9h30 - 13h30

Auditorium van het BEL (Leefmilieu Brussel)

Thurn & Taxis, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel Toegangsplanwww.bel.brussels

Ontwerpprogramma

9h00

Verwelkoming van de deelnemers 

9h30 -

9h45

 

Verwelkoming door Benoit WILLOCX, Directeur van de afdeling Vergunningen en partnerschappen

9h45-10h15

Het BWLKE inzake parkeren: juridisch kader en balans na 4 jaar toepassing 

Leefmilieu Brussel

10h20-10h50

De openbare parkings: voorstelling van de activiteiten van Parking.brussels en de nagestreefde doelstellingen in verband met het BWLKE

Parking.brussels

10h50-11h20

Pauze: koffie-thee

11h25-11h55

Good Move: focus op het parkeren in het nieuw gewestelijk parkeerbeleidsplan

Brussel Mobiliteit

12h00-12h30

Vragen-antwoorden

12h30-13h30

Lunch

 

Datum van de update: 26/09/2018