Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert zijn cartografische portaalsite

14/02/2014

De geoportaalsite van het Brussels Gewest is een “virtuele bibliotheek” van geografische informatie op gewestelijke schaal. De site voldoet zowel aan eenvoudige lokalisatiebehoeften (een gebouw, een kadastraal perceel, ...), als aan behoeften om meer diepgaande informatie te visualiseren (snelheidscamera’s, Natura 2000-gebieden, waterwegennet, …). 

Deze geoportaalsite richt zich tot iedereen en is het resultaat van een samenwerking tussen tal van Brusselse overheidsinstellingen.
 

Het doel? De toegang tot ruimtelijke referentiegegevens vergemakkelijken 

De portaalsite zal de toegang tot ruimtelijke referentiegegevens, d.w.z. officiële en gecontroleerde overheidsgegevens over het volledige gewestelijke grondgebied, vergemakkelijken. Hiertoe zijn de data die door de verschillende Brusselse instanties geproduceerd werden, geharmoniseerd om ze onderling compatibel en combineerbaar te maken.

Waarvoor kan de portaalsite concreet gebruikt worden? 

  • Op basis van beschikbare officiële gegevens op eenvoudige wijze kaarten samenstellen en delen
  • Bestaande themakaarten raadplegen
  • De beschikbare overheidsgegevens identificeren via de catalogus
  • De gegevens in uw eigen informaticasystemen gebruiken via de webservices.

Op dit ogenblik

  • zijn er in de interface 77 datasets beschikbaar om een kaart samen te stellen
  • kunnen er 24 themakaarten worden geraadpleegd

Aangezien de portaalsite opgebouwd is volgens een logica van openbaarheid en onderlinge uitwisselbaarheid van de gegevens, zal hij geleidelijk aangevuld worden.  Ga dus gerust regelmatig een kijkje nemen.

De partners van de geoportaalsite 

De portaalsite is het resultaat van een samenwerking tussen Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, de MIVB, enz. Het project past in de uitvoering van de Europese INSPIRE-richtlijn (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European community).

» www.geo.irisnet.be

Datum van de update: 25/03/2019