Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft het startschot voor de editie 2021 van BeCircular, de projectoproep voor circulaire economie (professionnels)

30/03/2021

Dit jaar lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw en voor het 6e jaar op rij al zijn oproep ‘BeCircular’ voor circulaire projecten. Die dient om de implementatie te stimuleren en te ondersteunen van vernieuwende proefprojecten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de logica van de circulaire economie werken en zo de transitie van de economische actoren naar de circulaire economie te bevorderen. Het gaat om een unieke samenwerking tussen 3 overheidsdiensten: Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en Hub.brussels. De kandidaten hebben tot 14 mei 2021 ‘s middags de tijd om hun dossier in te dienen.

Steun

Het draait om financiële steun naargelang de categorie: 15.000 tot 200.000 euro voor projecten in de categorie Lancering (een nieuw circulaire-economieproject opstarten) of ScaleUp (een versnelling hoger schakelen voor een bestaand circulair project), en 15.000 tot 50.000 euro om een Transitie voor te bereiden (met een activiteit of een deel van de bestaande activiteit naar een circulair model overstappen en zich daarbij laten begeleiden door experten). Dit jaar heeft de categorie Transitie van de projectoproep naast de financiering een individuele begeleiding te bieden van één jaar door experten met een geschatte waarde van ongeveer 30.000 euro.

Met bijna 3,75 miljoen euro is het budget dat de editie 2021 van BeCircular toegekend kreeg nagenoeg verdubbeld in vergelijking met het gemiddelde budget van de eerste edities. Rekening houdend met de economische en gezondheidscrisis die aan de gang is, komt dat bijkomende budget tegemoet aan de behoefte om de lokale verankering van de Brusselse economische activiteit te versterken, kwaliteitsvolle en niet-verplaatsbare jobs te stimuleren, en het aanbod van kwaliteitsvolle goederen en diensten die lokaal geproduceerd worden te ontwikkelen.

De subsidieplafonds worden met 10% verhoogd voor sociale en democratische ondernemingen en voor ondernemingen in de oprichtingsfase of nieuwe ondernemingen (die voldoen aan de voorwaarden). De editie van 2021 legt bovendien de nadruk op stedelijke en lokale productieprojecten. Hun subsidie kan met 30% verhoogd worden (op voorwaarde dat ze het plafond van 200.000 euro niet overschrijden).

De kandidaten maken niet alleen kans op een subsidie maar kunnen ook een beroep doen op een reeks ondersteuningsinitiatieven op poten gezet door de drie overheidsdiensten, zoals een begeleiding door consultants gespecialiseerd in duurzame businessmodellen (Resilience Coaching), een online helpdesk, telefoonpermanenties en een tutorial voor het opstellen van een financieel plan. Alle informatie over de ondersteuningsmechanismen is te vinden via deze link.

Beoordeling

De projecten worden beoordeeld op basis van vijf essentiële criteria: aansluiting bij de doelstellingen van de projectoproep, impact op het milieu, economische en technische haalbaarheid, financiële levensvatbaarheid en potentieel om economische waarde en werkgelegenheid te creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de bijlage bij het Reglement van de editie 2021 van BeCircular worden profielen en voorbeelden van projecten die in trek zijn gepubliceerd.

Nog te veel projecten schoppen het niet tot laureaat, niet omdat ze niet relevant zouden zijn, maar omdat de omschrijving en uitwerking te wensen overlaten. Om zich te informeren en om te achterhalen of hun projecten voldoen aan de vereisten, kunnen geïnteresseerde ondernemers op 1 en 19 april deelnemen aan pitchsessies

Aangezien BeCircular een wedstrijd is, krijgen de beste projecten ondersteuning binnen de beperkingen van het beschikbare budget. Er bestaan echter andere steunmaatregelen in het specifieke domein van de circulaire economie

Van 2016 tot 2020 heeft BeCircular 160 bedrijven, start-ups en kmo’s ondersteund in zeer uiteenlopende sectoren zoals de voedings- en de bouwsector, de logistiek, recyclage, design, water, energie, handelszaken ... en konden dankzij BeCircular meer dan 500 jobs gecreëerd worden. 

Voor meer informatie op de BeCircular website.

Datum van de update: 31/03/2021