Het bodemattest, steeds eenvoudiger (professionnels)

29/03/2017

Het bodemattest is een legaal verplicht document dat nodig is bij de verkoop van een terrein in Brussel. Het nieuwe besluit vergemakkelijkt de aanvraag.

Het nieuwe besluit, gepubliceerd op 20/03/2017 vervangt dat van 2010.

Het voorziet in 3 belangrijke veranderingen:

  • De attesten zullen een geldigheid hebben van maximum 1 jaar (ipv 6 maanden), om ervoor te zorgen dat ze, aangevraagd op het moment van het compromis, nog steeds geldig zijn op het moment van de ondertekening van de akte.
  • Alle aanvragers van bodemattesten zullen per provisie kunnen betalen.
  • De prijs van het bodemattest varieert volgens verschillende criteria:
    • De basisprijs blijft hetzelfde (36 euro)
    • Wanneer de aanvraag gedaan wordt voor een niet-gekadastreerd perceel of  buiten de voorziene elektronische formulieren, zal er een meerprijs van 60 euro gevraagd worden.
    • Een dringend attest kan gevraagd worden, dit met een meerprijs van 500 euro (maximum 5 werkdagen ipv 20 kalenderdagen).

Deze vergoedingen zullen gebruikt worden voor het financieren van de sanering van verontreinigende bodems (onderzoeken en werken) ten gunste van eigenaars of exploitanten van een weesverontreiniging.

Het nieuwe besluit zal in voege treden op 30 maart 2017.

Raadpleeg de tekst van het besluit.

Voor meer info, raadpleeg gerelateerde pagina’s in verband met het bodemattest op de website van Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 12/04/2017