Herstel in de natuurlijke toestand van een Zenne-arm in Anderlecht

04/11/2015

Voor de revitalisering van de Zenne heeft Leefmilieu Brussel de oevers van het eiland van Aa in Anderlecht heraangelegd.

In een eerste fase werd het afval verwijderd uit de rechterarm van de rivier en werd het profiel ervan hersteld. Zo kon het debiet van de linkerarm worden beperkt en gecontroleerd, wat nodig was om de werkzaamheden voor het herstel van de natuurlijke toestand van de linkerarm te kunnen aanvatten:  

- er werden lichtjes afhellende oevers ingericht;

er werd voorzien in “lagooning” om de impact van de laatste kleine lozingen van rioolwater op de waterkwaliteit van de Zenne te verminderen;

er werden oevers ingericht om de ijsvogel makkelijker te laten broeden (verticale zandachtige oevers).

Het resultaat is nu al zichtbaar : tal van watervogels en de scholen stekelbaarzen vonden er hun weg.

 

 

 

Datum van de update: 04/11/2015

Contact: 

Neem contact op met de dienst Water.