Hergebruik in de bouwsector, relevanter dan ooit in een context van gezondheidscrisis

10/11/2020

Verschillende deskundigen die door het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel zijn ontmoet, hebben gewezen op de kwetsbaarheid van ons huidige lineaire economische systeem. En als deze gezondheidscrisis nu eens een kans was om meer circulair te gaan werken?

"Alles is met elkaar verbonden. Het wordt onmogelijk om een veerkrachtige economie voor te stellen zonder rekening te houden met planetaire interconnecties, voor de levering van eenvoudige objecten zoals maskers, en nog meer met betrekking tot de beperkte middelen van de milieugebruiksruimte." (Emmanuel Mossay, EcoRes)

Als we rekening houden met deze moeilijkheden, kunnen we beter weerstand bieden aan en anticiperen op toekomstige crises, vooral in de bouwsector, die bijzonder vraatzuchtig is op het gebied van energie en grondstoffen!

En als de bouwsector nu eens de kernsector voor deze transitie was?

Door de aanzienlijke economische, sociale en milieugevolgen is het een sector met een groot potentieel voor verbetering. "Er wordt gezegd: 'als het in de bouw goed gaat, dan gaat het overal goed', laat ons dan ook durven te stellen dat 'als de bouw verandert, alles verandert!'" (Romain Poulles, Hoge Raad voor Duurzaam Bouwen)

"Vandaag de dag, in het op veertien na rijkste land ter wereld, hebben we de kennis en de technologie om de infrastructuur te innoveren en ecologisch te ontwerpen om de vele uitdagingen van deze broodnodige transitie aan te gaan." (Emmanuel Mossay, EcoRes)

Hergebruik van bouwelementen en het optimaliseren van de lokale materialenstroom bieden kansen voor de sector op het gebied van economische, ecologische en sociale transitie.

Maar wat is hergebruik en wat biedt het de bouwsector?

Hergebruik is een belangrijk onderdeel van de ambities van de overheid op het gebied van circulair bouwen, omdat het mogelijk is de levensduur van de materialen te verlengen en tegelijkertijd de productie van afval te voorkomen. Dit betekent echter dat er voor de actoren moet worden geanticipeerd op de logistiek en op de werkzaamheden voor toevoer en afzet.

De initiatieven bloeien, er komen meer en meer projecten bij en wie is er beter geplaatst om erover te praten dan de actoren in de sector hergebruik van bouwelementen zelf?

Sinds de oprichting ervan in 2017 brengt het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel de verschillende betrokken partijen van deze projecten samen en promoot hun activiteiten op het gebied van hergebruik in de sector te Brussel op zijn website, via zijn nieuwsbrief en behandelt het de problemen in verband met dit onderwerp tijdens workshops.

Dit platform is een actie die wordt gecoördineerd door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE, maatregel GA 15), krijgt steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt medegefinancierd door het Interreg North-West Europe (FCRBE)-programma.

Welke instrumenten zijn beschikbaar om te helpen bij hergebruik? Welke inspirerende initiatieven voor uw project?

  • De FCRBE-handleidingen die actoren uit de sector ertoe aanzetten en helpen om hergebruik te gaan toepassen.
  • Er ontstaan platformen om materialen uit te wisselen tussen vakmensen en particulieren, waaronder Cornermat van Retrival, Werflink en Brut van Rotor. Opalis, de lijst met handelaars in teruggewonnen bouwmaterialen, brengt deze in kaart, in heel Europa.
  • Andere instrumenten zoals de Facilitator Duurzame Gebouwen en pilootprojecten zoals die van de CPDB en de laureaten van Be Circular kunnen u helpen bij uw project en inspiratie bieden voor uw volgende initiatieven.

"De huidige crisis maakt de circulaire economie relevanter dan ooit, omdat ze een groot aantal economisch aantrekkelijke en relevante antwoorden bevat." (Romain Poulles)

Auteur van het artikel: Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad 

Datum van de update: 10/11/2020