Heeft u een kat ? Dan moet die worden geïdentificeerd en geregistreerd!

31/10/2017
Photo de chat

Voortaan, vanaf 1 november 2017, moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw kat worden geïdentificeerd en geregistreerd vooraleer zij de leeftijd van 12 weken heeft bereikt. Dankzij deze maatregel kunnen weggelopen katten makkelijker worden teruggevonden en kunnen we vermijden dat wanneer ze in een asiel terechtkomen door plaatsgebrek zouden moeten worden geëuthanaseerd. Om de strijd aan te binden met de problematische verspreiding van katten moeten alle katten ook worden gesteriliseerd vanaf 2018.

Hoe uw kat identificeren ?

De identificatie gebeurt door de dierenarts die onder de huid in de nek van de kat een chip met een identificatienummer inbrengt.

Hoe uw kat registreren ?

Als de chip is ingeplant, codeert de dierenarts, onder het identificatienummer van uw kat, uw gegevens en de informatie over de kat in CatID, de Belgische gegevensbank voor de identificatie en registratie van katten.  De dierenarts overhandigt u vervolgens het attest van de registratie.

Hoe wijzigt u de geregistreerde gegevens ?

Als u verhuist, als u uw kat wegschenkt, als die wegloopt, gestolen wordt of overlijdt moet u de registratiegegevens in CatID in functie hiervan wijzigen. Ofwel doet u dat zelf door met het identificatienummer van uw kat en uw elektronische identiteitskaart in te loggen op de website www.catid.be. Ofwel vraagt u uw dierenarts dat tijdens een consultatie te doen.

Nuttige websites en bijkomende informatie

Datum van de update: 13/02/2018