Heeft de LEZ een impact op jou? Neem dan deel aan onze mobiliteitsenquête

09/10/2020
Cyclistes dans la ville

Was (of bent u nog steeds) eigenaar van een voertuig dat niet meer in de Lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Gewest mag rondrijden? Uw mening interesseert ons! 

Indien de toegangscriteria van toepassing waren op uw voertuig heeft de invoering van de LEZ ongetwijfeld gevolgen gehad op de manier waarop u zich verplaatst. Waarvoor gebruikte u dit voertuig?  Welke vervoermiddelen gebruikt u nu?  Hebt u een nieuw voertuig gekocht?  Hebt u gebruikgemaakt van de Brussel’Air-premie?  Werden uw verplaatsingen op duurzame wijze beïnvloed?  

Om de gevolgen van de LEZ op de betrokkenen beter te begrijpen, heeft Leefmilieu Brussel een online-enquête opgesteld. De gegevens die via dit formulier worden verzameld, zijn uiteraard volledig anoniem en zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven.  

Op het einde van de vragenlijst krijgt u de kans om deel te nemen aan een loting om een van de 20 waardebonnen van Decathlon ter waarde van 25 € te winnen.  

Bent u betrokken partij? Laat het ons dan weten door deze enquête in te vullen !   

 

Datum van de update: 26/10/2020