Hebt u een innovatief economisch project? Neem dan deel aan de projectoproep "Be circular - be Brussels"

20/05/2016

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde onlangs haar Gewestelijk programma voor circulaire economie goed. Met dat programma wil ze de Brusselse economie stimuleren.

Voert u als natuurlijke of rechtspersoon (in een onderneming, ongeacht de omvang en juridische vorm) een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u zin in een duurzame aanpak?  Spring dan op de trein van de circulaire economie!

Een subsidie van 1 miljoen euro aan directe steun per jaar

Deze projectoproep wil de zogenaamde “circulaire economie” ontwikkelen, d.w.z. elk innovatief project dat het mogelijk maakt in het Gewest tewerkstelling te creëren vanuit een perspectief van duurzame activiteiten, in het bijzonder op het vlak van :

  • het hergebruik, de herstelling, de remanufacturing, de recyclage, met een sterke nadruk op de bouw-/renovatiewerven;
  • de nieuwe economische modellen van de circulaire economie;
  • de optimalisering van het gebruik van de hulpmiddelen in de productie;
  • de hulpmiddelen en de initiatieven voor de begeleiding van de transitie naar de circulaire economie.

Via uw deelname kan u gebruikmaken 

  • van specifieke financiële steun vanuit het Gewest;
  • van steun op maat door alle diensten ter ondersteuning van de ondernemingen van het Gewest; 
  • van gratis methodologische steun om een actieplan te ontwikkelen dat uw activiteit meer circulair zal maken, zodat het financieel door het Gewest zal worden gesteund;  
  • van de aandacht die uw succesvolle project zal krijgen tijdens communicatieacties, seminaries, enz.

Kandidatuur

Stel u kandidaat vóór 15 juli 2016!

Een gezamenlijk project van:

Lien : http://www.circularprojects.brussels/

Datum van de update: 30/05/2016