U bent hier

Hebt u een brief over de Lage-emissiezone ontvangen? Dan bent u betrokken partij!

19/06/2018

De gewestelijke administratie Brussel Fiscaliteit heeft op 12 juni jl. een brief gestuurd naar alle Brusselse automobilisten van wie de voertuigen vanaf dit jaar betrokken zijn bij de Lage-emissiezone (LEZ) en die dus sinds januari niet meer in Brussel mogen rijden. Bent u betrokken partij?

Het doel is gericht te communiceren over de maatregel om u zo goed mogelijk te begeleiden voordat de boetes van kracht worden. 

De LEZ is ingevoerd op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is in januari 2018 in werking getreden. Volgens de gegevens die door de DIV werden verzameld met naleving van de van kracht zijnde regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer zijn 3277 Brusselse autobestuurders in het bezit van een dieselvoertuig zonder Euronorm of met Euronorm 1. 

Indien u deze brief heeft ontvangen, is het doel u te informeren over het feit dat:

  • uw voertuig niet meer aan de normen voldoet
  • er alternatieven bestaan om u  in het Brussels Gewest te verplaatsen: www.lez.brussels/alternatives
  • er premies bestaan voor diegenen die hun verplaatsingswijze willen veranderen: www.prime-bruxellair.be
  • er vanaf oktober boetes voorzien zijn
  • er afwijkingen voorzien zijn voor bepaalde specifieke voertuigen en dat de personen deze gratis kunnen aanvragen vanaf 1 augustus 2018
  • er vanaf oktober een dagpas kan worden gekocht aan de prijs van 35 euro per dag en per voertuig.  Per voertuig wordt maximaal 8 kalenderdagen per jaar toegang tot het Gewest toegestaan.

Alle informatie over de Lage-emissiezone:  www.lez.brussels

Nog vragen? Neem contact met ons op:  +32 (0)2 775 75 75 of info@lez.brussels

De invoering van een LEZ is een van de maatregelen van de Brusselse regering om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren.  De luchtverontreiniging is een uitdaging voor de volksgezondheid aangezien  de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) meent dat de vervuilende uitstoot van motoren ieder jaar verantwoordelijk is voor 75.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa.

De invoering van de LEZ veronderstelt een samenwerking tussen verschillende administraties en actoren. Het gaat in het bijzonder om: Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG), Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Mobiliteit.


logo cirblogo bps-bpvlogo_belogo fiscalite.brusselslogo bruxelles mobilité

Datum van de update: 19/06/2018