HCFK's: gedaan ermee! (professionnels)

15/01/2015

Sinds 1 januari 2015 is het, behalve uitzonderingen, verboden een geklasseerde HCFK-houdende koelinstallatie te exploiteren. Als u desondanks nog een dergelijke inrichting exploiteert, herinneren we u eraan dat alle werkzaamheden aan HCFK-houdende koelinstallaties moeten worden uitgevoerd door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregistreerd koeltechnisch bedrijf.

Afwijking

Bij de aanvraag tot afwijking voegt u het “formulier ter kennisgeving van koelinstallaties die met HCFK-koelvloeistoffen werken” (ofwel zit de informatie die in dit formulier wordt gevraagd in de aanvraag).

Om eventueel een afwijking toe te staan zal Leefmilieu Brussel nagaan of de koelinstallaties in kwestie correct onderhouden werden en geen lek vertonen. Daartoe voegt u de resultaten van de jongste dichtheidstests door een geregistreerde onderneming bij de aanvraag tot afwijking.

Opgelet, u kunt niet afwijken ten opzichte van artikel 11 van Europese verordening nr. 1005/2009. Concreet, als Leefmilieu Brussel een afwijking toestaat en er zich een lek voordoet na 31 december 2014, dan is het verboden de installatie met (nieuw geproduceerde, gerecycleerde of geregenereerde) HCFK's aan te vullen. De exploitant moet dan dringend een beslissing nemen.

Welke oplossingen voor installaties die werken met koelmiddelen van het type HCFK’s?

Wend u tot een koeltechnisch bedrijf en opteer indien mogelijk voor een gas met weinig impact op de opwarming van de aarde, met andere woorden natuurlijke koelmiddelen of koelmiddelen met een laag GWP (aardopwarmingsvermogen).

Retrofit/Drop-in

De bestaande installaties worden aangepast om op een toegestaan gas te werken.

Nieuwe installatie

De betrouwbaarste, maar niet de goedkoopste oplossing op lange termijn bestaat erin de oude installaties te ontmantelen en nieuwe installaties op te starten.

Contact:

Leefmilieu Brussel: Magalie Tomas Millan –T : 02 775 71 53 - Fax: 02 775 77 72

Datum van de update: 10/07/2020