GRO, een instrument om duurzaamheid en circulariteit te beoordelen (professionnels)

16/06/2022

De bouwheer van het ZIN-project is Befimmo.

Of u nu opdrachtgever, projectontwikkelaar, medewerker van een bouwonderneming of studiebureau bent, GRO is geschikt voor al uw nieuwbouw-, renovatie- en herontwikkelingsprojecten. We leggen het verder uit.

GRO, een praktische downloadbare gids

De talrijke aspecten van duurzaam bouwen samenbrengen en samenvatten. Dat is het doel van de GRO-tool, een holistisch en relevant instrument dat u in elk stadium van het ontwerpproces kunt inzetten om het duurzaamheids- en circulair niveau te bepalen van ieder project, klein of groot. GRO is praktisch en van toepassing op alle gebouwfuncties: kantoren, toeristische voorzieningen, huisvesting, gemengde functies. Het instrument gaat uit van een langetermijnvisie, volgt het volledig verloop van het bouwproces en gaat zelfs nog verder door rekening te houden met de kosten van een gebouw over de gehele levensduur. Het stelt de gebruikers werkelijk in staat hun ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit te onderzoeken, te formuleren en op te volgen, zonder de ontwerpfase van het project te verstoren. De tool is eenvoudig te gebruiken. Het enige wat u moet doen, is hem gratis downloaden op de GRO-website.

Een toekomstige verplichting?

Hoewel het gebruik van GRO nog niet verplicht is, kan het wel al opgelegd worden in het kader van een wedstrijd of een aanbestedingsprocedure.     

Naar één enkele GRO voor drie regio's

Er werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend! De bevoegde ministers hebben de gezamenlijke wil om één enkele GRO te ontwikkelen voor de hele Belgische bouwsector. Een verwezenlijking die voortbouwt op de bestaande, eerste GRO die in 2017 gecreëerd werd door Het Facilitair Bedrijf, een agentschap van de Vlaamse overheid. Vandaag is dit instrument beschikbaar in het Nederlands en het Frans, en het zal nog verder evolueren. De drie entiteiten werken nu samen om het af te stemmen op de specifieke vereisten van elke regio.

Een Belgische handleiding met een Noors accent

“Gro” betekent “groei” in het Noors, maar het woord is ook een voornaam ... die van de vroegere Noorse premier, Gro Harlem Brundland. Als voorzitster van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling publiceerde zij in 1987 het rapport “Our Common Future”. Ze schreef: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Datum van de update: 23/06/2022