Grensoverschrijdende raadpleging voorafgaand aan het project van het Vlaamse Waterbeheerplan

21/05/2019

Het kennisgevingsdocument van de beoordeling van milieueffecten van het toekomstige stroomgebiedbeheerplan van Vlaanderen is te raadplegen via de website van de Dienst MER en via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid(CIW).

Gezien de mogelijke grensoverschrijdende effecten van deze plannen, vindt dit overleg ook plaats op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben de Brusselaars de mogelijkheid om hun mening te geven over dit document via een e-mail aan het Team Mer met vermelding "Publieke inspraak plan-MER" of via de elektronische inspraakmogelijkheid : www.mervlaanderen.be tegen 18 juni

Datum van de update: 25/07/2019