Gratis installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen?

09/10/2018

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een voordelig ondersteunend kader opgezet voor de productie van hernieuwbare energie, met name voor fotovoltaïsche zonnepanelen, via een stabiel systeem van groenestroomcertificaten dat een zeer interessante return on investment garandeert.

Het aantrekkelijke karakter van die voorziening is een verklaring voor de interesse bij  ondernemingen uit de sector voor de Brusselse markt en de mogelijkheid van een voordelig aanbod voor de burger. Dit is positief om te beantwoorden aan de klimaatdoelstellingen van het Gewest en de wil bij de Brusselaars om bij te dragen aan de verwezenlijking ervan.

In deze context wordt Leefmilieu Brussel sinds kort geregeld aangesproken door burgers over ondernemingen die in Brussel actief zijn en die de “gratis” of bijzonder goedkope installatie van fotovoltaïsche panelen voorstellen in ruil voor groenestroomcertificaten die verbonden zijn aan de productie van hernieuwbare energie. Deze burgers stellen zich vragen over de betrouwbaarheid van dergelijke aanbiedingen.

Leefmilieu Brussel wil in dit verband de volgende elementen uitklaren:

  • Het Gewest en Leefmilieu Brussel zijn verbonden met geen enkele van de commerciële ondernemingen die de gratis installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen aanbieden. Deze ondernemingen handelen en ontwikkelen hun commercieel aanbod volledig autonoom en op eigen verantwoordelijkheid;
  • Leefmilieu Brussel staat niet garant voor de commerciële aanbiedingen die worden gedaan,  adviseert de burgers om waakzaam te zijn ten aanzien van de aangeboden voorwaarden en de verschillende offertes te vergelijken alvorens een contract te ondertekenen (Wat is groene energie? );
  • Zoals voor alle aannemingswerken moet nauw worden toegezien op de kwaliteit van het geïnstalleerde materiaal en de uitvoering. Hetzelfde geldt voor het financieringsaanbod.

Hulp of advies nodig?

Om de burgers te ondersteunen bij hun energie-initiatieven in hun woning heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien in gratis en onafhankelijke dienstverlening voor begeleiding en advies:

De adviseurs van Homegrade staan klaar om de burgers (en mede-eigendommen van minder dan 6 eenheden) te adviseren over de beste keuzes die op energievlak kunnen worden gemaakt en over het nut van fotovoltaïsche installaties en het contract dat hen zou worden voorgesteld. Bel naar 1810 of mail naar info@homegrade.brussels .

Voor een appartementsgebouw met meer dan 6 eenheden begeleidt de facilitator Duurzame gebouwen u in alle fases van uw project rond groene energie.

Meer informatie over het systeem van de groenestroomcertificaten :  www.brugel.brussels

Datum van de update: 09/10/2018