Good Soil-strategie van het Brussels Gewest: stand van zaken 2 jaar na de lancering

17/12/2021

Na bijna 20 jaar de chemische verontreiniging van de bodem te hebben bestudeerd en behandeld, heeft Leefmilieu Brussel haar visie op de bodem verruimd en de Good Soil-strategie gelanceerd.  Het doel is alle schade aan de bodem, zoals de verdichting of ondoorlaatbaarheid, te bestrijden en de ontwikkeling van levende bodems te bevorderen. Maak hier kennis met de eerste projecten die in het kader van Good Soil werden ontwikkeld.

De Good Soil-strategie werd 2 jaar geleden gelanceerd. Sindsdien hebben deze verschillende projecten het daglicht gezien:

1. De IBKB, een tool om de bodemkwaliteit te objectiveren

De Index voor Bodemkwaliteit in Brussel (IBKB) werd ontwikkeld in 2 versies, afhankelijk van de doelgroep. De IBKB-PRO is bedoeld voor alle professionals die het begrip ‘bodemkwaliteit’ willen integreren in het ontwerp van hun stedenbouwkundig project om de bodems van betere kwaliteit te gebruiken voor de ontwikkeling van de biodiversiteit, moestuinieren of regenwaterinfiltratie. De IBKB-burger is bedoeld voor inwoners die bijvoorbeeld een moestuin willen aanleggen en de kwaliteit van hun bodem op voorhand willen controleren. Een gedetailleerde gids begeleidt de burgers bij de uitvoering van meerdere bodemtesten. In ruil bezorgt Leefmilieu Brussel hen een fiche met een samenvatting van de toestand van hun bodem en advies voor de ontwikkeling van een levende bodem. 

2. Een bodemanalysecampagne van het Brussels Gewest

Er worden momenteel bijna 120 bodemmonsters genomen op plaatsen van gewestelijk belang of in privétuinen. Deze campagne zal elk jaar worden herhaald tot in 2024 om een bodemkwaliteitskadaster op te stellen en te bepalen welke bodems van goede kwaliteit zijn.

3. Een gids, bestemd voor de burgers, over levende bodems en stadslandbouw

Deze gids staat vol tips om een levende en kwaliteitsvolle bodem te verkrijgen. De Gids werd opgesteld om de burgers te begeleiden die een moestuin willen aanleggen en voor de mensen die zorg willen dragen voor de bodem die ze bewerken.

4. Een bodematlas waarin de concentraties zware metalen werden geïdentificeerd

De atlas dient voornamelijk om het beheer van stadsmoestuinen te vergemakkelijken (waar aanleggen en wat telen?).

5. En tot slot, andere concrete resultaten:

  • Studies over de kwaliteit en de functies van de Brusselse bodems werden uitgevoerd door een consortium van onderzoekers, aangestuurd door de Universiteit van Luik.  Tegelijk werden bij de professionals en het grote publiek enquêtes over deze thema’s gehouden.  
  • De Good Soil-strategie is vandaag beter geïntegreerd in projecten rond stedenbouw en ruimtelijke ordening. Er wordt rekening mee gehouden in het Referentiekader Duurzame Wijken en in de Gids Duurzame Gebouwen.
Datum van de update: 17/12/2021