Good Food : stel u kandidaat voor de adviesraad! (professionnels)

13/06/2016

De Good Food -strategie voorziet dat een adviesraad over duurzame voeding en landbouw zal worden opgericht.  De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de voedselketen,  federaties, administraties en netwerken die actief zijn op het vlak van voeding.  Hij zal een adviserende rol spelen bij de follow-up en evaluatie van de strategie.

Deze participatieve dynamiek maakt integraal deel uit van het "Good Food"-project en zal ertoe bijdragen de strategie volgens de noden van het terrein te laten evolueren. 

Zin om deel te nemen?

Dien de kandidatuur van uw organisatie in vóór 1 juli 2016.

De uitvoeringsbepalingen voor de selectie en het aantal vertegenwoordigers per type van organisatie worden gepreciseerd in het ontwerp van huishoudelijk reglement van de Good Food -adviesraad.

Meer info op Good Food-strategie «Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Datum van de update: 06/07/2016