Good Food: een nieuwe projectoproep voor verenigingen

29/11/2016

Bent u werkzaam in een vereniging of organisatie en zou u graag een project opstarten in het kader van duurzame voeding? Op initiatief van de Minister van Leefmilieu Céline Frémault, lanceert Leefmilieu Brussel voor de eerste keer een Good Food-projectoproep specifiek voor de Brusselse verenigingen met als doel om initiatieven op het gebied van duurzame voeding die rechtstreeks verband houden met acties rond de Good Food - strategie, te ondersteunen.

Context

In Brussel vertegenwoordigt de voeding ¼ van de ecologische voetafdruk van een Brussels huishouden. De ecologische schade wordt niet alleen veroorzaakt door de consumptie van voedingsmiddelen (afval, verbruik van water en energie, enz.), maar ook en vooral door de negatieve impact van de productie en het transport (verbruik van energie, verbruik van water, gebruik van meststoffen en pesticiden, productie van afval, uitstoot van broeikasgassen, andere verontreinigende emissies, enz.).

Duurzame voeding geldt al jaren als een prioritair thema voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom werd in januari 2016 de Good Food-strategie, “Een gewestelijke strategie voor een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” gelanceerd.

Doelstelling

De doelstelling van deze projectoproep is om initiatieven op het gebied van duurzame voeding die rechtstreeks verband houden met acties rond de Good Food - Strategie, te ondersteunen. Daarbij is het de bedoeling dat de projecten bepaalde doelgroepen bereiken en thema's aankaarten, die als prioritair voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschouwd worden.

Wij stellen 5 prioritaire actiedomeinen voor:

  • Particuliere stedelijke voedselproductie;

Opgelet: projecten rond professionele voedselproductie vallen niet onder deze projectoproep, deze kunnen terecht in de projectoproep van de GOB - Brussel Economie en Werkgelegenheid - Dienst Agrovoeding.

  • Projecten rond de vermindering van de voedselverspilling van voedselverliezen/onverkocht voedsel/ voedseloverschotten;
  • Projecten rond transformatie van onverkocht voedsel/ voedseloverschotten;
  • Projecten rond het aanbod van duurzame voeding;
  • Projecten rond concrete gedragsveranderingen ten gunste van een stijgende vraag naar duurzame voeding.

De volledige beschrijving van de projectoproep en de voorwaarden waaraan men moet voldoen, zijn terug te vinden in het document “De modaliteiten van de projectoproep”.

Voor wie

De projectoproep richt zich tot alle verenigingen actief binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een project in verband met duurzame voeding willen opzetten.

Wat

Leefmilieu Brussel wenst via de projectoproep een grote waaier van projecten te ondersteunen: zowel kleine projecten (vanaf 2.000 euro) als ook enkele omvangrijkere projecten met een maximum van 50.000 €.

Hoe

Gelieve uw kandidatuur in te dienen aan de hand van het hiervoor bestemde formulier.

Het kandidatuurdossier  moet ten laatste ingediend worden op 17 februari 2017 om middernacht, per e-mail naar: Evelien De Coninck - edeconinck@leefmilieu.brussels      

Datum van de update: 26/06/2017

Contact: 

Evelien De Coninck

Leefmilieu Brussel

Departement Duurzame consumptie en ecogedrag

Dienst Duurzame voeding

02/775.79.53

E-mail: edeconinck@leefmilieu.brussels