« Good Food in de kantines van scholen en crèches » (éducation)

08/02/2018
Cantine d'école/Scholen kantine

De Good Food-strategie  “Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, die wordt gedragen door Leefmilieu Brussel en de cel Landbouw van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) werd eind 2015 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd. De Good Food-strategie heeft als doel Brussel en zijn bewoners naar een overgang van het voedingssysteem te leiden, in het bijzonder door lekkere, evenwichtige en milieuvriendelijke voeding toegankelijk te maken voor iedereen.

Het programma van de strategie maakt van de scholen en crèches een prioriteit. Zij zijn een motor  van verandering en zijn van essentieel belang. Gemiddeld 47% van de schoolgaande kinderen eet immers in de schoolkantine. Bovendien vragen steeds meer ouders aan de directie en inrichtende macht van de school of de crèche van hun kind om de kwaliteit van de voeding in de kantine te verbeteren.

Tal van instellingen willen hun praktijken maar al te graag verbeteren, maar weten vaak niet waar of hoe te beginnen. Om ze te helpen zorgt Leefmilieu Brussel sinds een aantal jaar voor de ontwikkeling van gratis ondersteuning en hulpmiddelen voor de beheerders van kantines en/of personen die betrokken zijn bij het beheer ervan.

Er bestaat bijvoorbeeld een modelbestek voor de levering van maaltijden, voor begeleiding op maat van uw keukenpersoneel, ofwel om veggiemaaltijden te introduceren of de voedselverspilling te verminderen, voor praktische en theoretische opleidingen voor uw personeel, een helpdesk, enz. Voor alle duidelijkheid heeft Leefmilieu Brussel een brochure uitgewerkt over de ondersteuning en hulpmiddelen die ter beschikking staan van schoolkantines. Kantines die reeds een duurzame aanpak hebben ingevoerd, stellen er hun ervaringen in voor.

Datum van de update: 08/02/2018