Gids voor de verbetering van speelplaatsen in het Brussels Gewest (éducation)

25/06/2021

De speelplaats – de plek waar je speelt, leert, ontdekt, ontmoet, herbront, jezelf uitdrukt en afreageert – maakt integraal deel uit van het schoolleven van zowel leerlingen als leerkrachten. De manier waarop die speelplaats is ingericht, heeft dan ook rechtstreeks gevolgen voor het welzijn van de leerlingen.

Toch zijn de speelplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag de dag nog vaak gebetonneerde vlaktes met weinig variatie. Deze door muren omsloten binnenterreinen werken sociale frustratie en geluidshinder in de hand. Daarbij komt dat deze verharde vlaktes snikheet worden tijdens hittegolven. Kortom, speelplaatsen zijn maar weinig bevorderlijk voor de ontplooiing van kinderen en dragen in de stad bij tot een Nature Deficit Disorder (gevolgen van te weinig contact met de natuur).

Om scholen en inrichtende machten te helpen nadenken over herinrichtingsplannen van hun speelplaats, hebben Leefmilieu Brussel en de Dienst Scholen van perspective.brussels, in samenwerking met de tijdelijke vereniging AAC-OMGEVING, een Gids opgesteld voor de verbetering van speelplaatsen in het Brussels Gewest: De speelplaats herdacht.

Dit didactisch hulpmiddel stelt acties voor die kunnen beantwoorden aan verschillende doelstellingen van de school, afhankelijk van haar mogelijkheden, indeling en nagestreefde ambities: een speelplaats die ludiek en gezellig, natuurlijk, aangenaam en prikkelend, ecologisch beheerd of zelfs voor de wijk toegankelijk is.

Download de gratis gids:

U kunt ook een gedrukte versie bestellen per e-mail op info@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 16/08/2021