Gezocht: exploitanten voor de ‘Priorij’

07/07/2021

Brussel Synergie zoekt  een exploitant voor de prachtige ‘Priorij’ op de site van het Rood Klooster in Oudergem.

Dit historisch bijzondere erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een beschermd gebouw en ligt in Natura 2000-gebied. Het onderging grote restauratiewerkzaamheden. Het Gewest zoekt vandaag een of meer exploitanten  voor deze unieke locatie. 

Oproep tot indienen van blijken van belangstelling

De bedoeling van de oproep is om de twee nieuwe functies van het gebouw, namelijk horeca en een sociaal-culturele en vrijetijdsvoorziening, een invulling te geven.

De architectuur, geschiedenis en het natuurlijke kader zijn eveneens elementen waarmee de kandidaten in hun project rekening moeten houden.

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot ondernemingen, verenigingen en/of combinaties van operatoren  van wie het project geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt aan de twee bestemmingen van het gebouw.

Nadat de oproepprocedure is voltooid, zal het gebouw geheel of gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld van de gekozen kandidaat/kandidaten.

Hoe kan er aan deze oproep worden deelgenomen?

Indienen van de kandidaatsdossiers: tegen uiterlijk 11 oktober 2021 om 11 uur.

De nuttige informatie voor de indiening van de kandidaturen en de voorwaarden inzake de terbeschikkingstelling van het gebouw staan in het bestek en de bijlagen ervan: Gezocht: exploitanten voor de Priorij in Oudergem - GOB-SPRB (overheidsdienst.brussels).

Datum van de update: 07/07/2021

Contact: 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Synergie
Directie Facilities – Pool Erfgoed
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel
dirfac-regiefonciere@sprb.brussels