Gevaarlijke pesticiden: federale examens voor het fytolicentie Ps (professionnels)

01/12/2016

Gebruikt u bepaalde pesticiden met een verhoogd risico? Dan moet u houder zijn van een fytolicentie Ps (‘Specifiek professioneel gebruik’).  Deze voorwaarde wordt ook altijd vermeld in de toelatingsakte van de betrokken middelen.

In de loop van de maand december 2016 zal de FOD volksgezondheid examens organiseren voor het behalen van een fytolicentie Ps:

  • 1 en 19 december 2016 voor de Nederlandstaligen
  • 6 en 8 december 2016 voor de Franstaligen

 

Om u te registreren via de federale portaalsite  : http://fytoweb.be/nl/fytolicentie/fytolicentie-ps#examen

Deelnemers moeten bij hun inschrijving aanduiden voor welke werkzame stof zij een fytolicentie Ps wensen te behalen.

De fytolicentie Ps is vereist voor volgende werkzame stoffen:

  •         Sulfuryldifluoride (« Profume »)
  •         Aluminium- en magnesiumfosfide  (« Quickphos pellets », « Quickphos tablets », « Degesh plates »)
  •         Chloorpicrine (« De Ceuster-C.P. »)
  •         Metam-natrium en metam-kalium (« Solasan », « Terrasan », « Tamifume »).

Voorwaarden om aan het examen te mogen deelnemen:

Kennisvereisten:

  • De specifieke toepassingstechnieken voor de betrokken producten (begassing van opslaglokalen, bodeminjectie of druppelirrigatie).
  • De maatregelen die moeten genomen worden om de risico’s voor de toepasser, de omwonenden, het milieu, … te beperken.
Datum van de update: 01/12/2016