Gesteriliseerde Bengalen vanaf de 5de generatie mogen voortaan gehouden worden zonder erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

24/07/2020

Zij vallen echter wel onder de sterilisatie- en registratieplicht  zoals deze geldt voor de huiskatten. Het houden van niet-gesteriliseerde katten, inbegrepen Bengalen vanaf  de 5de generatie, kan enkel door erkende kwekers.

Let wel, voor het houden en het kweken van alle Bengalen van eerdere generaties en de andere hybride katten is wel nog steeds een erkenning van het type ‘Positieve lijst’ nodig, die aangevraagd moet worden via het Departement Dierenwelzijn. 

Met uitzondering van Bengalen vanaf de 5de generatie, staat immers geen enkele hybride kat op de positieve lijst van de zoogdieren die u mag houden. Hybride katten ontstaan uit kruisingen met  wilde, niet-gedomesticeerde soorten katachtigen. Voorbeelden zijn de Savannah, de Chausie, de Safari kat, …

Ter info: de generatie waartoe een hybride kat behoort, zou vermeld moeten zijn in het stamboekdocument of het afstammingsbewijs dat de koper ontvangt van de kweker. 

Datum van de update: 24/07/2020