Geothermische systemen met open kring: een nieuwe ondernemersgids om u het leven te vergemakkelijken! (professionnels)

01/04/2022

Baat u een open geothermisch systeem uit? Dan moet u het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen nauwgezet naleven en u moet een milieuvergunning aanvragen. Wilt u de exploitatievoorwaarden van uw vergunning beter begrijpen? Deze gids legt uit wat uw verplichtingen zijn.

Exploitatievoorwaarden: om wat te doen?

Een milieuvergunning is verplicht voor elke grondwaterwinning waarbij een geothermisch systeem met open kring wordt gebruikt.

De in de milieuvergunning opgenomen voorwaarden zijn bedoeld om een duurzaam en rationeel gebruik van het grondwater te verzekeren.

Onze gids “Geothermische systemen met open kring” zal u helpen om de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter te begrijpen.

Wat vindt u in deze ondernemersgids?

  • Informatie over de milieuvergunningsaanvraag en de verschillende verplichte stappen die vooraf moeten worden ondernomen.
  • De in uw milieuvergunning opgenomen exploitatievoorwaarden voor de installatie van het open geothermisch systeem, de voorzorgs- en controlemaatregelen tijdens de exploitatie en de te volgen stappen in het geval van transformatie, wijziging of stopzetting van uw winningsactiviteit.
  • De elementen die aan Leefmilieu Brussel moeten worden meegedeeld na ontvangst van de vergunning

Ondernemersgidsen om u het leven te vergemakkelijken

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting moet u een milieuvergunning aanvragen en verkrijgen of een aangifte doen. 

Onze ondernemersgidsen hebben als doel de voorwaarden die door uw milieuvergunning zijn vastgelegd op een concrete manier te verzamelen in een praktisch elektronisch boekje. 

Ze leggen de voorwaarden uit die u moet naleven om uw inrichting uit te baten en helpen u zo om deze voorwaarden na te leven.

Voor meer info kunt u de lijst van onze ondernemersgidsen raadplegen.

Datum van de update: 04/04/2022