Geïllustreerd portret van de bouwsector (professionnels)

02/03/2018

Maak kennis met onze nieuwe publicatie “De bouwsector in Brussel - Stand van zaken en vooruitblik: op weg naar een circulaire economie”. 

De publicatie bestaat uit 2 delen. Het eerste deel beschrijft de situatie. Het tweede deel gaat in op de visie en doelstellingen.  

Nu al vindt de circulaire economie haar weg in de bouwsector, en met goede resultaten, hoewel die nog altijd veel te bescheiden zijn. Wat is nodig om de transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken? Waarom is deze transitie nodig? Hoe kunt u de principes van de circulaire economie op uw activiteiten in het Brussels Gewest toepassen? Deze brochure geeft een antwoord op deze vragen.

 

 

Overzicht

Het project bestaat uit twee aanvullende delen. Het eerste deel geeft een situatieoverzicht van de bouwsector, opgesteld door Leefmilieu Brussel. Dat overzicht schetst een portret van de sector: concrete cijfers van op het terrein, een momentopname van de plaatselijke situatie. Het dient als basis om de initiatieven te beoordelen die genomen werden en die genomen moeten worden om de transitie naar de circulaire economie en een duurzame bouw te bevorderen. Kortom, een stand van zaken die ons tot denken moet aanzetten en die ons in staat stelt om de evolutie van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te volgen.

Visie 2050

Het tweede deel beschrijft de huidige sociaaleconomische context van de bouwsector en de visie van een circulaire economie naar 2050 toe, zoals de betrokkenen van de sector, zowel openbare als particuliere partners, die samen uitgewerkt hebben.

Een kleurrijke publicatie

Deze twee delen zijn elk rond vier invalshoeken gestructureerd: Gebouwenbestand – Grondstoffen – Ondernemingen – Werkgelegenheid en opleiding. De publicatie koestert geen technische ambities, is opgesteld in een toegankelijke taal en is aangenaam om te lezen. De lay-out is bijzonder verzorgd en de publicatie is geïllustreerd met talrijke grafieken en foto’s die een concrete en kleurrijke vorm geven aan de uitdagingen die in de loop van de volgende 30 jaar moeten worden aangegaan.

Download de publicatie

Datum van de update: 08/03/2018