Geef uw mening over de milieueffecten van de kerncentrales van Doel!

14/04/2021

Raadpleeg van 15 april tot 15 juni het milieueffectenrapport en neem deel aan de publieke raadpleging over de verlenging tot in 2025 van de kerncentrales van Doel 1 en 2.

Hoe deelnemen?

Vanaf 15 april 2021 zullen het milieueffectenrapport en een niet-technische samenvatting ervan beschikbaar zijn (in het Nederlands, Frans en Duits) op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Daar vindt u alle praktische informatie om uw mening te kunnen geven.

De kerncentrale van Doel in het verleden …

Doel 1, 2, 3 en 4 en Tihange 1, 2 en 3: België telt in totaal 7 kerncentrales. Die staan in voor ongeveer de helft van de elektriciteitsproductie in België.

In 2003 werd beslist geleidelijk uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie te stappen (wet van 31 januari 2003). Het doel was tegen 2025 het volledige kerncentralepark te desactiveren en in het bijzonder Doel 1 en 2 al tegen 2015. Om de bevoorradingszekerheid op elk moment te kunnen waarborgen, werd echter besloten (amendement van 28 juni 2015) hun desactivering uit te stellen tot in 2025, een verlenging van de levensduur met 10 jaar dus. 

Het Grondwettelijk Hof heeft (in zijn arrest van 5 maart 2020) geoordeeld dat die beslissing en de vereiste werkzaamheden voor de goede werking van die centrales gedurende 10 jaar extra aan een milieueffectenbeoordeling en een publieke raadpleging moesten worden onderworpen.

En nu?

Die publieke (en andere) raadplegingen zullen uitmonden in een wetsontwerp dat in het federaal Parlement zal worden ingediend. Alle debatten over dat ontwerp vindt u terug op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Datum van de update: 14/04/2021