Gee fons uw stem: Brussels Gewest raadpleegt burgers over dierenwelzijn

24/06/2021

Het beleid in verband met dierenwelzijn, dat in het kader van de zesde staatshervorming overgedragen werd aan de gewesten, wordt geregeld door een wet uit 1986. Sindsdien zijn de wetenschappelijke kennis, maar ook de bezorgdheden van de burgers, geëvolueerd. Daarom lanceert het Brussels Gewest een grote raadplegingscampagne bij de bevolking, waarbij iedereen zijn meningen en verwachtingen met betrekking tot het dierenwelzijn kenbaar kan maken.

Om het advies van de burgers in te winnen, lanceert het Brussels Gewest de communicatiecampagne “Geef ons uw stem!”. Deze campagne zal hoofdzakelijk online plaatsvinden via de website www.geefonsuwstem.brussels. Voor wie niet vertrouwd is met digitale tools, zijn er papieren formulieren en urnen beschikbaar in de Brusselse gemeentehuizen. Door deel te nemen aan de peiling, grijpen de burgers een unieke kans om hun stem te laten horen en op die manier een stem te geven aan hen die er geen hebben.

De vragen die gesteld worden, hebben betrekking op alle aspecten van het dierenwelzijn. De burgers zullen de gelegenheid krijgen om te antwoorden op zeer algemene vragen over hun perceptie van het dierenwelzijn, maar ook op andere, meer gerichte vragen over het verhandelen van dieren, dierproeven en sancties tegen personen die dieren mishandelen. In het deel “ideeënbus” zullen de burgers ten slotte hun verwachtingen en ideeën vrijer kunnen uiten.

De burgers zullen hun ideeën tot en met eind september 2021 kunnen delen.

Er zullen ook 2 webinars worden georganiseerd via de Facebook-pagina van Leefmilieu Brussel op de volgende data:

  • 29 juni 2021 van 18u30 tot 20u00
  • 7 september 2021 van 18u30 tot 20u00
Datum van de update: 24/06/2021