Gebouwen en biodiversiteit: fiches om concreet actie te ondernemen in uw gebouwen (professionnels)

23/10/2019
Ingebouwde nestkast voor huismussen

Om in een stedelijke omgeving behouden te blijven, heeft de biodiversiteit soms een duwtje in de rug nodig. Het gaat er bijvoorbeeld om in, nieuwe of gerenoveerde gebouwen enkele aanpassingen te doen om bepaalde soorten te kunnen verwelkomen.

In aanvulling op de Gids Duurzame gebouwen stelt Leefmilieu Brussel enkele fiches ter beschikking met technische aanbevelingen over zeer specifieke inrichtingen zoals bijvoorbeeld de installatie van nestkasten voor de gierzwaluw, de huismus of de gewone dwergvleermuis, het plaatsen van een insectenspiraal, ...

Die, vaak eenvoudige, inrichtingen kunnen echt het verschil maken voor soorten in een stedelijke omgeving, zeker als ze worden toegepast in een groot aantal constructies of renovaties.

Datum van de update: 07/05/2021

Contact: 

Een vraag of opmerking over deze aanbevelingen, een suggestie voor een nieuwe fiche ? Neem dan contact op met de natuurfacilitator via natuur@leefmilieu.brussels.