Fytosanitaire bomenkap aan het wandelpad langs de oude spoorlijn

03/02/2022

Leefmilieu Brussel zal, om fytosanitaire redenen en veiligheidsredenen, overgaan tot het kappen van 232 bomen aan het wandelpad langs de oude spoorlijn. Er zullen nieuwe bomen worden geplant om de oude exemplaren te vervangen.

Als parkbeheerder wordt Leefmilieu Brussel geacht haar bomenpatrimonium in goede gezondheid te houden om te vermijden dat het gevaarlijk wordt voor de wandelaars.

Inventarisering van de bomen

Voor de site van het wandelpad langs de oude spoorlijn,  gelegen op het grondgebied van  Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe, heeft Leefmilieu Brussel in maart 2021 een volledige fytosanitaire studie van de bomen laten uitvoeren, d.w.z. een inventaris en een visueel onderzoek van 1.514 bomen.

Uit visuele diagnoses bleek dat ongeveer driekwart van de bomen in betrekkelijk goede gezondheid verkeert, terwijl een kwart van de bomen verzwakt of aan het rotten is of dood op de grond ligt. 

Op basis van deze analyse heeft Leefmilieu Brussel een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend voor het kappen van 232 bomen en voor de beveiliging door de verwijdering van 2 bomen die gevaarlijk worden geacht voor de veiligheid van het publiek. 

Tussen februari en maart 2022 zullen de eerste 88 bomen worden gekapt. De andere zullen volgen tijdens de winter 2022-2023. De te vellen bomen liggen verspreid langs het hele wandelpad. De werken kunnen enige overlast veroorzaken op het parcours van de wandeling. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Aanplanten van nieuwe soorten

Door de kap zal de vegetatie onder deze te vellen bomen opnieuw licht krijgen. Waar deze vervangende bosvegetatie niet in voldoende mate aanwezig is, is het de bedoeling het gekapte gebied opnieuw te beplanten met verschillende loofboomsoorten.

Als de lichtomstandigheden het toelaten, wordt herbeplanting aanbevolen met soorten die zich kunnen aanpassen aan de aangeaarde bodem van het gebied en die een goed toekomstpotentieel hebben in de context van de klimaatveranderingen.

Datum van de update: 04/02/2022