Fytolicentie: verplicht sinds 25/11/15 (professionnels)

04/12/2015

Koopt en gebruikt u professionele gewasbeschermingsmiddelen of verkoopt en geeft u advies over gewasbeschermingsmiddelen voor professionals en amateurs?

Sinds 25 november 2015 moet u houder zijn van een fytolicentie om uw activiteiten te kunnen uitvoeren.  Dit certificaat wordt enkel aan natuurlijke personen verstrekt door de Federale Overheidsdienst Leefmilieu. Er bestaat dus geen geldige erkenning voor een onderneming of een instituut. 

 

Op wie van toepassing?

Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, koopt of verkoopt in het kader van een professionele activiteit, zelfs indien dit sporadisch gebeurt:

  • park- en tuinaanleggers, landbouwers, tuinbouwers, boomkwekers;
  • arbeiders en bedienden in de dienst "groene ruimten/wegen/openbare werken" van een overheidsinstantie;
  • verkopers in tuincentra of in de tuinafdeling van een grote supermarkt;
  • groothandelaars of kleinhandelaars van tuinproducten en pesticiden;
  • opleiders of adviseurs inzake de strijd tegen schadelijke organismen of het beheer van groene ruimten;
  • beheerders van de buitenruimten van een school, een rusthuis, een ziekenhuis, een sportcentrum, een horecazaak,...

Wanneer en hoe?

De fytolicentie moet worden aangevraagd op de website van de federale overheid: www.fytolicentie.be.

Sinds het einde van de overgangsperiode die ingesteld was sinds 2013, wordt het certificaat afgeleverd op basis van diploma’s van het gewoon onderwijs behaald na 2013 (zie volledige lijst op de website van de federale overheid). Voor diploma’s behaald voor die datum, zal de aanvrager een bepaald aantal bijscholingsactiviteiten moeten volgen.
Indien de aanvrager geen diploma heeft, zal hij/zij moeten slagen voor een basisexamen, eventueel voorafgegaan door een basisopleiding (van 16, 60 of 120 uur in functie van het type fytolicentie).
Deze (basis- en bijscholings-)opleidingen en basisexamen zullen door de 3 Gewesten worden georganiseerd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen deze plaatsvinden in het tweede semester van 2016.
Binnenkort zal er een inschrijvingsmodule beschikbaar zijn.

Meer info over de fytolicenties en om uw aanvraag in te dienen:   www.fytolicentie.be

Voor vragen i.v.m. de opleidingen en examens in Brussel: phytolicence_fytolicentie@leefmilieu.irisnet.be

Datum van de update: 25/01/2016