Fytolicentie en ecologisch groenbeheer: online opleidingen in 2021 (professionnels)

16/04/2021
Thinckstock phytolicence

Hebt u een fytolicentie P2 nodig om uw professionele activiteit i.v.m. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit te oefenen? Hebt u een P1, P2, P3 of NP fytolicentie en moet u deze vernieuwen? Leefmilieu Brussel organiseert een online opleidingssessie.

Wilt u een P2-fytolicentie verkrijgen?

U moet slagen voor het P2 basisexamen. Het zal in het voorjaar van 2021 worden georganiseerd zodra de sanitaire situatie dit toelaat.

Om u voor het examen te bereiden, of om het examen opnieuw af te leggen als u niet bent geslaagd, moet u de P2-basisopleiding volgen, die online wordt georganiseerd (webinars). Het is verdeeld in 6 thematische modules, georganiseerd in meerdere sessies van 4 uur, om zowel de trainers als de deelnemers meer comfort te bieden.

  • Plaats: online webinars (informatie gecommuniceerd aan de deelnemers).
  • Inschrijvingsformulier (verplicht, beperkte plaatsen).
  • Info : 065/795 989
  • E-mail

Programme

  Modules Uur   Datum
Sessie 1 Mod1 Wetgeving (1/2) 8 Gastiny F 22 april morgen
Sessie 2 Mod1 Wetgeving (2/2) 26 april morgen
Sessie 3 Mod 2 Plantkundige (1/2) 8 Gastiny F of Devroux F 29 april morgen
Sessie 4 Mod 2 Plantkundige (2/2) 29 april morgen
Sessie 5 Mod 3 Risico’s voor het milieu (1/1) 4 Gastiny F 10 mei  morgen
Sessie 6 Mod 3 Risico’s voor de volksgezondheid (1/1) 4 Gastiny F 12 mei morgen
Sessie 7 Mod 4 Gebruik van GBM (1/3) 12 Gastiny F 7 juni morgen
Sessie 8 Mod 4 Gebruik van GBM (2/3) 9 juni morgen
Sessie 9 Mod 4 Gebruik van GBM (3/3) 14 juni morgen
Sessie 10 Mod 5 Ecologisch groenbeheer (1/5) 20 Devroux F 6 mei morgen
Sessie 11 Mod 5 Ecologisch groenbeheer (2/5) 7 mei namiddag
Sessie 12 Mod 5 Ecologisch groenbeheer (3/5) 14 mei morgen
Sessie 13 Mod 5 Ecologisch groenbeheer (4/5) 20 mei morgen
Sessie 14 Mod 5 Ecologisch groenbeheer (5/5) 21 mei namiddag
Sessie 15 Mod 6  Biologisch bescherming (1/1) 4 Devroux F 21 mei morgen

Wilt u een P2, P1, NP of P3 fytolicentie vernieuwen?

U moet een bepaald aantal "punten" behalen door het volgen van aanvullende opleidingen. Elke activiteit kan één of meer punten waard zijn.

Leefmilieu Brussel biedt een flexibele formule aan. De modules van de basisopleiding zijn allemaal toegankelijk als aanvullende opleidingen. Wees echter voorzichtig, u moet een hele module volgen om de toegekende punten te behalen.

  • Voorbeeld 1: u hebt een P2 fytolicentie, u moet 4 punten behalen. U volgt module 3.2 (1 punt) en module 4 (3 punten): u kunt de automatische vernieuwing van uw fytolicentie verkrijgen.
  • Voorbeeld 2: u hebt een fytolicentie NP, u moet 2 punten behalen. U volgt module 2 (2 punten): u kunt de automatische vernieuwing van uw fytolicentie verkrijgen

De aanvullende opleiding staat open voor alle niveaus, maar het is een moeilijkheidsgraad P2, die moeilijker te volgen kan zijn voor de niveaus P1 en NP.

Wilt u een P3 fytolicentie verkrijgen?

De eerste P3 basisopleidingen worden niet op korte termijn georganiseerd. Het basisexamen wordt in het voorjaar van 2021 georganiseerd. Wij raden u aan om de P2-initiële opleiding (gemeenschappelijke kern met P3) te volgen.

Wilt u een NP of P1 fytolicentie verkrijgen?

Basisopleidingen P1 en NP worden in het tweede semester van 2021 georganiseerd. De examens worden dan op regelmatige tijdstippen georganiseerd.

Datum van de update: 16/04/2021