Fijn stof: einde van de informatiedrempel voor PM10 in Brussel

03/03/2021
Fijn stof : informatie- en sensibiliseringsdrempel is bereikt

De informatiedrempel is nu uitgeschakeld. Woensdag werd de drempel van 50 µg/m³ (als glijdend 24-uurgemiddelde) in Brussel overschreden.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de resuspensie (heropwaaien) van bodemstof en de vorming van secundair (anorganisch en organisch) fijn stof. Secundair anorganisch fijn stof wordt gevormd door reacties tussen stikstofoxiden (vooral afkomstig van het verkeer) en ammoniak (landbouw) wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn (weinig wind, vochtige en koele nachten, zonnig overdag).

Een Saharastofwolk kan in de loop van de dag mogelijk ook zorgen voor extra fijn stof in de lucht.

Verwachte luchtkwaliteit

De meteorologische omstandigheden blijven vandaag ongunstig. Volgende nacht en morgen donderdag trekt een regenzone over het land. Polaire en zuivere lucht zal vanaf morgen zorgen voor een gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit.

Meer info

Meer informatie over deze gebeurtenis op de website van IRCEL.

Voor meer real time informatie en om meer te weten over de informatiedrempel, raadpleeg de website Luchtkwaliteit en zijn om het uur bijgewerkt-pollumeter.

Download de app “Brussels Air” voor de meest recente informatie over de luchtkwaliteit in Brussel.

Datum van de update: 05/03/2021