Festival Brusselse Kost: neem deel aan de eerste editie!

08/06/2021

Bent u projectleider in duurzame voeding? Maak deel uit van de dynamiek van het festival Brusselse Kost!

Na 4 edities van het festival « Nourrir Liège », bestaat het pluridisciplinair festival voor voedseltransitie nu ook in Brussel! Van 16 september tot 16 oktober 2021 zullen een reeks activiteiten, ontmoetingen, debatten, workshops, conferenties, bezoeken, avonden en markten worden georganiseerd rondom de transitie van het voedingssysteem in Brussel.

Het doel van het festival is de transitie op voedings-, sociaal en ecologisch vlak te versterken door ervoor te zorgen dat de Brusselaars kunnen nadenken over de voedselproblematiek. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende visies aan bod te laten komen tijdens informatie-, sensibiliserings- en uitwisselingsactiviteiten.

Het festival wil de vele thema's rond de voedselproblematiek bundelen in relatie tot de sociale en culturele realiteit van het Brusselse Gewest.   In het bijzonder wil het festival erover waken dat het een publiek aanspreekt dat verder reikt dan de kringen en netwerken die gewoonlijk bij dit soort evenementen betrokken zijn.

Bij het festival betrokken raken kan op verschillende manieren:

  • Door ons de activiteiten mee te delen die in september/oktober 2021 op uw programma staan en die gelinkt zijn aan de thema’s; wij kunnen, indien u dat wens, deze opnemen in de agenda van het festival. Om een activiteit mee te delen, vul dit formulier in voor 15 augustus;
  • Door een evenement te organiseren (workshop, debat, boerderijbezoek, toneelstuk …) in verband met het thema tijdens de festival periode;
  • Door een zaal of ruimte ter beschikking te stellen voor een of meerderen evenementen;
  • Door een voorstelling, een concert, documentaire of andere artistieke evenement aan te bieden waarin de voorgestelde thema’s aan bod komen;
  • Door de communicatie en de verspreiding van het festival te bevorderen ;
  • Alle andere ideeën en gedachten zijn welkom!

Burgers, collectieven, buurtverenigingen, bedrijven, coöperaties en/of projectleiders die actief zijn in de voedseltransitie (kruidenierswinkels, horeca, distributie-initiatieven ...), administraties en overheden, verenigingsactoren die actief zijn op cultureel, gezondheids-, sociaal en ecologisch vlak en al wie zich in deze uitnodiging kan terugvinden. Sluit u dan aan bij de dynamiek van Brusselse Kost en ontdek hoe u zich bij het festival kan betrekken!

Hoe kan u ons bereiken?

  • Vul in dit formulier voor 15 augustus om een activiteit mee te delen.
  • Neem contact met ons op per mail (nourrirbxl@gmail.com) om persoonlijk ideeën uit te wisselen.
  • Als u een netwerk, een federatie of een platform bent, dan kunnen wij een specifieke bijeenkomst met uw leden organiseren.

Hier vindt u de relevante documenten :

Contacteer voor meer informatie het organisatorisch team van Brusselse Kost: nourrirbxl@gmail.com

Datum van de update: 08/06/2021