Exit uit de lockdown en geluid: opgepast voor buurtlawaai (professionnels)

30/06/2021

De exit uit de lockdown aan het begin van de zomer en het begin van de zomervakantie zorgen ervoor dat lokale burgers en bezoekers zich steeds meer in de openbare ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan begeven. Wij zijn met steeds meer om opnieuw naar bars, restaurants, terrassen en andere etablissementen in open lucht te trekken. Hoewel het hernieuwde bezoek aan al die ruimten goed is voor het welzijn van zijn inwoners wil het Brussels Gewest sensibiliseren rond de toename van de problemen inzake buurtlawaai.

« Voor onze stille nacht praat hier liever zacht»

Leefmilieu Brussel, dat bekommerd is om het samen-leven van alle inwoners, stelt aan alle horecazaken, bars en andere etablissementen sensibiliseringstools ter beschikking in de vorm van digitale en papieren affiches. Die tools moeten feestvierders aansporen om voor de buurtbewoners niet te veel geluidshinder te veroorzaken.

Hoe kunt u de sensibiliseringstools bemachtigen?

Heeft u een horecazaak, een bar of etablissement dat activiteiten in open lucht aanbiedt en wilt u meedoen met deze actie en de affiches aanvragen?  Dan heeft u twee mogelijkheden:

Meer info over buurtlawaai of op 02/775 75 75.

Datum van de update: 30/06/2021