Europese middelen voor grensoverschrijdende infrastructuur milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart

23/11/2017

Vandaag werd de officiële kick-off gegeven van BENEFIC, een Europees project waarmee Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland, bijkomende, grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen wil realiseren. Binnen BENEFIC is er 7.580.000 euro beschikbaar voor investeringen in laadinfrastructuur, tankstations voor LNG-CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Mensen ondervinden nog steeds drempels bij de keuze voor een milieuvriendelijk voertuig, vooral door het ontbreken van voldoende infrastructuur om onderweg te laden of te tanken. Met dit project kunnen de partners dankzij Europese middelen het grensoverschrijdend netwerk verder uitbouwen. Het Vlaams Departement Omgeving coördineert dit Europees project.

Het project BENEFIC, gefinancierd door de Europese Commissie onder het ‘Connecting Europe Facility’ (CEF) programma, mikt op een definitieve doorbraak van schone en groene transporttechnologieën in de partnerlanden/regio’s door een aantrekkelijk kader voor investeringen in alternatieve brandstofinfrastructuur te voorzien. Door te focussen op grensoverschrijdende verplaatsingen op het Europese TEN-T netwerk willen Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland de huidige lacunes wegwerken.

Met BENEFIC willen Vlaanderen (Departement Omgeving en Departement Mobiliteit en Openbare Werken), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel) en Nederland (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) uitvoering geven aan de richtlijn ‘Clean Power for Transport’ (2014/94/EU) en bijdragen aan de realisatie van de nationale beleidskaders van België en Nederland die werden opgesteld in november 2016. Concreet hebben de BENEFIC partners de ambitie om tegen eind 2020 het volgende extra te voorzien:

  • 600 gewone laders voor elektrische voertuigen (>11kW) in Vlaanderen;
  • 100 snelladers voor elektrische voertuigen (>50kW), waarvan 80 in Vlaanderen, 10 in Brussel en 10 in Nederland;
  • 10 ultra snelladers voor elektrische voertuigen (>150kW), waarvan 7 in Nederland, 2 in Vlaanderen en 1 in Brussel;
  • 5 snelladers specifiek voor elektrische taxi’s (>50kW) in Vlaanderen;
  • 5 snelladers (waarvan 4 in Vlaanderen en 1 in Nederland) en 50 gewone laders (waarvan 44 in Vlaanderen en 6 in Nederland) voor elektrische bussen;
  • 2 CNG (in Brussel) en 2 gecombineerde LNG-CNG tankstations (in Vlaanderen) voor aardgasvoertuigen;
  • 9 waterstoftankstations, waarvan 7 in Nederland en 2 in Vlaanderen;
  • 13 walstroominstallaties voor de binnenvaart, waarvan 10 in Vlaanderen en 3 in Brussel.

Via een gezamenlijke projectoproep zullen publieke en private partijen begin 2018 uitgenodigd worden om projectvoorstellen in te dienen. Na selectie komen de goedgekeurde projecten in aanmerking voor europese cofinanciering.

Voor meer inlichtingen

Brigitte Borgmans                                                                         
Woordvoerder Departement Omgeving Vlaanderen                                          
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30                                           
brigitte.borgmans@vlaanderen.be          

Nathalie Guilmin

Woordvoerder Leefmilieu Brussel

T 02 563 43 30 |  M 0499 20 70 16

nguilmin@environnement.brussels

Datum van de update: 23/11/2017