EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling (professionnels)

06/11/2018

De EPB-reglementeringen voor verwarming en klimaatregeling zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest respectievelijk in werking getreden op 1/01/2011 en 1/09/2012. 

Om rekening te houden met de evolutie van de Europese richtlijnen en de reacties hierop sinds hun inwerkingtreding werden deze reglementeringen herzien en samengevoegd. 

 

 

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • De reglementering beperkt zich niet meer tot verwarmingsketels van meer dan 20 kW. Voortaan is de reglementering van toepassing op alle verwarmingsketels op gas of stookolie en de waterverwarmingstoestellen op gas, ongeacht hun vermogen.

  • De termijn tussen 2 EPB-periodieke controles wijzigt van 3 naar 2 jaar voor een verwarmingsketel op gas, maar blijft onveranderd voor een verwarmingsketel op stookolie: deze controle moet nog altijd elk jaar worden uitgevoerd.

  • De EPB-oplevering van een verwarmingssysteem is enkel nog nodig bij de plaatsing of vervanging van een of meerdere verwarmingsketels. De plaatsing van een waterverwarmingstoestellen op gas, de vervanging van een brander en elke actie aan de verbrandingscomponent van een verwarmingsketel vereisen voortaan een EPB-periodieke controle.

  • De EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 1 (die een enkele verwarmingsketel van max. 100 kW omvat) werd afgeschaft ten voordele van aanbevelingen op het periodieke EPB-controleattest.

  • De termijn tussen twee EPB-diagnoses van de verwarmingssystemen van type 2 (die een verwarmingsketel van meer dan 100kW of meerdere verwarmingsketels omvat) wijzigt van 15 naar 5 jaar en deze handeling behelst voortaan de controle van de naleving van de technische vereisten en de uitvoering van een minimaal onderhoudsprogramma.

  • Wanneer de CO-concentratie in de lucht van het lokaal waar een verwarmingsketel is geïnstalleerd te hoog is of wanneer een veiligheidssysteem van deze verwarmingsketel defect is, zal de erkende professional een protocol voor het bevel tot stillegging van de verwarmingsketel toepassen. De nadruk werd dus ook gelegd op het veiligheidsaspect van de inrichtingen.

  • Indien de naleving van een eis onuitvoerbaar blijkt, heeft de eigenaar voortaan de mogelijkheid een verzoek tot afwijking in te dienen voor zover hij de technische of economische onuitvoerbaarheid van deze eis kan aantonen.

Nauwe samenwerking met de sector

Leefmilieu Brussel heeft de medewerking van tal van organisaties, zoals Gas.be, Informazout, de ATTB, Techlink en vertegenwoordigers van studiebureaus herbekeken. Ook de vastgoedsector werd  bevraagd via organisaties zoals het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat (NEMS), de Verenigde Eigenaars of de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVV).

Leefmilieu Brussel heeft ook ondersteuning gekregen van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD), het Antigifcentrum, ondernemingen die de kosten voor verwarming en water delen, alsook de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.

Er werd rekening gehouden met het advies van Sibelga, de beheerder van het gasnetwerk in Brussel en de vertegenwoordigers van de andere Gewesten omwille van de harmonisering.

De conversie van L-gas naar H-gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de conversie van L-gas naar H-gas gepland van 2020 tot eind 2023. In het kader van een EPB-periodieke controle zal een EPB-verwarmingsketeltechnicus GI of GII de compatibiliteit van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestellen met H-gas controleren en indien nodig en mogelijk dit toestel afstellen.

Controle van de uitvoering van de reglementaire handelingen

Met de invoering van de herziening van de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling, zal de controle op de uitvoering van de elementen die voorzien zijn door deze reglementering, d.w.z. de controle op de aanwezigheid van een attest opgesteld door een erkende professional, worden versterkt.

Meer info

Datum van de update: 30/11/2018