EPB evoluties in 2017 (professionnels)

15/05/2017

Vanaf 1 juli 2017 zullen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belangrijke wijzigingen aan de regelgeving EPB werkzaamheden van toepassing zijn:

 • Uitbreiding van de PEV-eis naar alle niet-residentiële bestemmingen in het kader van de Europese verplichtingen en de Brusselse klimaatambities.
 • Aanpassingen van de bestaande regelgeving na feedback van de sector.

We geven u hier een kort overzicht van de wijzigingen en de ondersteuning die er in dit verband bestaat.

Wat wijzigt er vanaf 1 juli 2017?

Na de woningen, kantoren en scholen, reeds in 2015, wordt de eis betreffende het primair energieverbruik (PEV) vanaf 1 juli 2017 nu uitgebreid naar alle niet-residentiele bestemmingen zoals rusthuizen, ziekenhuizen, zwembaden, sporthallen, …

Andere wijzigingen:

 • De schrapping vanaf 1 januari 2017 van de eisen op de netto energiebehoefte voor koeling en oververhitting voor niet-residentiële eenheden.
 • Vanaf 1 juli 2017, herziening van de definities van de aard van de werkzaamheden waardoor :
  • het toepassingsgebied van de aard van de werkzaamheden “gelijkgesteld aan nieuw” verkleind. In de praktijk wil dit zeggen dat sommige projecten, die volgens de oude criteria met “gelijkgesteld aan nieuw” overeenstemden, voortaan zullen beschouwd worden als “zwaar gerenoveerde eenheden” en dus aan een kleiner aantal eisen moeten voldoen.
  • ook het toepassingsgebied van de aard van de werkzaamheden “zwaar gerenoveerde eenheden” verkleind. Sommige projecten die volgens de oude criteria met “zwaar gerenoveerde eenheden” overeenstemden, zullen voortaan beschouwd worden als “eenvoudig gerenoveerde eenheden” en zijn dus niet meer verplicht een  EPB-adviseur aan te duiden.
 • Versoepeling van de eisen voor wooneenheden, dankzij:
 • Wijzigingen van de berekeningshypothesen van de eis Netto Energiebehoefte voor verwarming (NEV);
 • Wijzigingen van de berekeningsmethode van de energieprestatie van wooneenheden (EPW) waardoor het energieverbruik van sanitair warm water en hulpapparatuur beter kunnen worden ingeschat.
 • De schrapping van de voorziene luchtdichtheidseis.

 
Meer info in de infofiche “EPB evoluties in 2017” of doe een beroep op de dienst Facilitator Duurzame Gebouwen via het nummer 0800 85 775 of facilitator@leefmilieu.brussels.

Datum van de update: 15/05/2017