Enquête: professionals en bodem in Brussel (professionnels)

05/05/2021

Neem deel aan onze enquête in het kader van het verkennende onderzoek Good Soil. Deze studie is een initiatief van Leefmilieu Brussel (LB) en uitgevoerd door het consortium bestaande uit: Urban Research Office - ERU, de Water-Bodem-Planten-groep (Université Liège-Gembloux Agro-Bio Tech), het Centre d'Ecologie Urbaine en CSD Ingénieurs.

De Good Soil studie maakt deel uit van de Good Soil-strategie, die als doel heeft alle grond van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschermen en te verbeteren om als uiteindelijk doel de basis te leggen voor de ontwikkeling van geïntegreerd bodembeheer, vooral door de goedkeuring van een bodemplan voor 2023-2024.

De Good Soil studie, die in december 2020 is begonnen, bevindt zich momenteel in zijn tweede fase, waarin een onderzoek naar de actoren die bodemkwaliteit beïnvloeden wordt uitgevoerd.

Het doel van deze enquête is het verzamelen van informatie en meningen over :

  • Landgebruik, resulterende ecosysteemdiensten (ESD) en waargenomen bedreigingen,
  • Potentiële gegevens, analyses en rapporten om van de regionale bodemkwaliteit database te voltooien,
  • Behoeften en verwachtingen van bodembescherming en tools voor regionaal beheer.

De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de kennis van de bestaande bodemsituatie in het BHG en zullen vervolgens wegen openen en suggesties opleveren voor geïntegreerd en regionaal samenwerkend bodembeheer en, uiteindelijk, beter behoud en gebruik van gronden.

Het invullen van de enquête, toegankelijk via deze link, duurt maximaal 30 minuten. Zij kan ingevuld worden door verscheidene mensen die in dezelfde structuur en dienst werken. Voordat u haar invult, nodigen wij u uit de bijgevoegde toelichting te lezen; die geeft u een overzicht van de behandelde onderwerpen. De vragenlijst moet vóór vrijdag 14 mei 2021 te middernacht ingevuld zijn.

We danken u al voor uw bijdrage aan dit belangrijke onderwerp, dat bodembescherming is!

Datum van de update: 05/05/2021