Enquête over het gebruik van groene ruimten gedurende de COVID-19 pandemie

18/05/2020
Parc Verrewinkel

Hoewel onze samenleving - en bijgevolg onze manier van leven - drastisch verandert dankzij COVID-19, zet de pandemie ook de relatie tussen mens en natuur in een ander daglicht. De opgelegde maatregelen hebben enerzijds als doel mensen maximaal te beperken in hun verplaatsingen, maar tonen anderzijds ook het potentieel van groene ruimte en stadsbossen om het mentale en fysieke welzijn van mensen te verbeteren en om de onrechtvaardigheden die onze maatschappij karakteriseren aan de oppervlakte te brengen.

Binnen deze achtergrond wil deze enquête van de europese project "Clearing House" informatie verzamelen over hoe het gedrag en de houding van burgers verandert in verschillende steden over de hele wereld gedurende deze moeilijke tijden.

Neem deel aan deze enquête over groene ruimtes en stadsbossen ten tijde van COVID-19 quarantaine.

Datum van de update: 18/05/2020