Energiepremies 2018: wacht niet langer om uw investeringen te plannen! (professionnels)

13/11/2017

Besteedt u een belangrijk deel van uw budget aan uw energieverbruik en hebt u dit jaar besloten hier iets aan te doen? De energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpen u financieel om te kiezen voor de meest efficiënte technieken en apparaten.

Op 19 oktober 2017 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het energiepremiestelsel 2018 goedgekeurd. Het totale budget blijft net als vorig jaar behouden op 22 miljoen euro om u te ondersteunen bij uw investeringen.

 

Plan uw investeringen

Plan de energetische renovatie van uw vastgoed in 2018 en profiteer van de premies van het Gewest, vooral als:

  • u wil investeren in een van de drie meest efficiënte domeinen: audit - isolatie - warmte;
  • u tot één van de drie doelgroepen behoort: mede- eigendommen - collectieve voorzieningen (vooral als u een sportcentrum of een maatwerkbedrijf beheert) - of huurders;
  • u uw dak isoleert (verhoogd bedrag).

Sportcentra en maatwerkbedrijven

Sinds 2016 is het stelsel van de Energiepremies geëvolueerd om de beschikbare middelen te optimaliseren en de procedures voor het aanvragen en toekennen van de premies te vereenvoudigen. Zo kunnen meer mensen van de premie gebruikmaken door in Categorie C, de categorie van lage inkomens die toegang geeft tot de hoogste premie, nieuwe doelgroepen te integreren: eigenaars-verhuurders, mede-eigendommen, scholen, kinderdagverblijven, universiteiten en hogescholen, enz.

In 2018 krijgen de sportcentra en de maatwerkbedrijven ook toegang tot deze voorkeurscategorie. De maatregelen die werden genomen ten voordele van huurders, eigenaars-verhuurders en mede-eigenaars blijven ongewijzigd.

Bijzondere aandacht voor de daken

Het dak isoleren is de meest rendabele investering in een gebouw en is dikwijls de beste keuze bij de start van  renovatiewerken. Het bedrag van de premie voor de isolatie van het dak wordt als volgt verhoogd:

  • Categorie A: 20 €/m² (in plaats van 15 € in 2017)
  • Categorie B: 30 €/m² (in plaats van 20 € in 2017)
  • Categorie C: 40 €/m² (in plaats van 25 € in 2017)

De toegankelijkheid van de verhoogde premies

Met het oog op een voortdurende verbetering van het premiestelsel worden in 2018 ook twee wijzigingen van technische en administratieve aard ingevoerd:

  • De vereenvoudiging van de administratieve voorwaarden via de verlenging van de termijn om een premieaanvraag in te dienen. De huidige termijn van 4 maanden volgend op de saldofactuur wordt verlengd tot 12 maanden voor de premieaanvragen van het stelsel van 2018.
  • De grotere toegang tot energiepremies voor uitbreidingen in het kader van de eenvoudige renovatiewerken.
  • De mede-eigendommen en de gezinnen kunnen hun premieaanvraag indienen via de dienst IRISbox. Sinds dit jaar is er ook een uniek formulier waarmee de aanvragers tegelijkertijd verschillende aanvragen kunnen indienen.

Meer info : Energiepremies 2018

 

Datum van de update: 20/12/2017