Energiepremies 2017: de aanvraagformulieren staan online!

18/01/2017

Wilt u uw gebouw in het Brussels Gewest renoveren, isoleren, ventileren of verwarmen? Ga ervoor en doe een aanvraag voor een van de energiepremies!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet in op continuïteit en heeft voor de energiepremies in 2017 een totaalbudget van 22 miljoen euro goedgekeurd.

Net als in 2016 ligt de nadruk op audit, isolatie en verwarming.

Wat verandert er in 2017?

Er werd een uniek formulier ontwikkeld voor al uw aanvragen. Vanaf dit jaar hebt u de mogelijkheid al uw premies aan te vragen aan de hand van één formulier. U moet evenwel de bijhorende attesten van de aannemers bijvoegen. Meer info.

Universiteiten en hogescholen maken voortaan deel uit van de collectieve voorzieningen, en mede-eigendommen (VME) worden begunstigden van categorie C (de hoogste premies).

Alle premies die gelijktijdig door de eigenaars-verhuurders worden aangevraagd, zullen worden berekend in categorie C indien één ervan beantwoordt aan de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat. Meer info.

Opgelet, enkel de werken met betrekking tot een "identieke" renovatie geven recht op een premie. Uitbreidingswerken komen niet in aanmerking voor energiepremies.

De eerste betalingen van de energiepremies zullen plaatsvinden vanaf 1 april 2017.

Meer info

Datum van de update: 18/01/2017