Energiepremies 2015: continuïteit

17/12/2014

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het energiepremiestelsel 2015 op 11 december 2014 goedgekeurd. Het totale budget van 22 miljoen euro en de voornaamste financiële, technische en administratieve voorwaarden blijven behouden.


 

Nieuwigheden

Er zal een nieuwe verplichte bijlage worden gevraagd en de communicatieprocedure naar de aanvrager toe zal worden verbeterd:

  • Foto’s tijdens de werken voor werken met betrekking tot B-premies (isolatie).
  • Het dematerialiseren van de briefwisseling per e-mail voor elke aanvrager.
    De brieven zullen echter nog altijd per post worden verstuurd naar aanvragers die geen mailadres hebben.

Bovendien zal de vereiste met betrekking tot de warmteweerstand van de isolatie van de warmwaterboiler van een thermisch zonne-energiesysteem worden versoepeld tot 2 m²K/W.

Er zal tevens bijzondere aandacht worden besteed aan het onderzoek van de bewijsstukken van de betalingen die werden gedaan voor de werken waarvoor men een premieaanvraag indient.

Contact

Opgelet: Leefmilieu Brussel is verhuisd naar de site van Thurn & Taxis.
Elke aanvraag die per aangetekende brief wordt verzonden, zal moeten worden verstuurd naar onderstaand adres:

Leefmilieu Brussel
Departement Energiepremies
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

De telefoonnummers en mailadressen blijven onveranderd.

Overzicht van de premies


 

Datum van de update: 27/01/2015