Energieaudit: er werd een nieuw besluit gepubliceerd! (professionnels)

12/01/2017

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de energieaudit in de milieuvergunning voor de grote ondernemingen geïntegreerd.

Het nieuwe besluit betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning werd gepubliceerd op 27 december 2016.

Dit besluit treedt in werking in 2 stappen: 

 

 

Vanaf de publicatie ervan :

  • Verplichting voor de grote ondernemingen om een energieaudit uit te voeren om de 4 jaar en de eerste audit aan het Instituut te bezorgen uiterlijk op 31/12/2017.
  • Verplichting voor de grote ondernemingen die ook grootverbruikers zijn om het actieplan van de audit uit te voeren. 

Vanaf 01/01/2018 :

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de audit van de milieuvergunning. De audit wordt verplicht bij de aanvraag voor een milieuvergunning voor de
    • industrieën die meer dan 0,1 PJ primaire energie verbruiken;
    • handelszaken waarvan de verkoopslokalen en de lokalen die aan de verkoopslokalen grenzen en als warenopslagplaats dienen een totale oppervlakte hebben die groter is dan 1.000 m² (rubriek 90 van de ingedeelde inrichtingen van de milieuvergunning), die meer verbruiken dan de drempels die opgenomen zijn in bijlage 1 voor de handelszaken.  

De voornaamste wijziging betreft de verplichte audit voor de grote ondernemingen. 

Datum van de update: 30/01/2017