EMAS voor Leefmilieu Brussel (professionnels)

10/01/2019

Als eerste gewestelijke overheidsinstantie in het Brussels Gewest heeft Leefmilieu Brussel de EMAS-registratie verkregen, een prestigieuze milieumanagementtool die in de bedrijfswereld veel aanzien geniet.

EMAS staat voor “Eco-Management and Audit Scheme” en is een milieubeheer- en auditsysteem van de EU voor organisaties. Niet alleen organisaties, ook een toenemend aantal kandidaat-landen implementeren het systeem in het kader van hun toetreding tot de EU.

Verklaring

Wie een EMAS-registratie bezit, toont zijn ecologisch engagement. Het is een bewijs naar de buitenwereld: we doen wat we vertellen. Het dwingt een organisatie om naar haar milieuprestaties te kijken, ze te verbeteren en de resultaten naar buiten toe te communiceren. En dit continu.

Voorbeeldfunctie van een overheidsdienst

Sinds haar oprichting heeft Leefmilieu Brussel altijd al een voorbeeldfunctie willen uitoefenen op het vlak van milieubeheer. Daarom heeft het sinds 1998 een « Milieubeleidsverklaring » goedgekeurd die moet worden uitgevoerd op alle sites die door Leefmilieu Brussel worden beheerd.

Dankzij de medewerking van alle, gemotiveerde en creatieve, personeelsleden beantwoordt Leefmilieu Brussel officieel aan de EMAS-vereisten.

Drie pijlers

Haar milieumanagementsysteem steunt op de volgende elementen :

  • het promoten van een actieve mobiliteit voor de werknemers en onderaannemers en de optimalisering van het goederenvervoer;
  • het beperken van het water-, gas- en elektriciteitsverbruik;
  • het ontwikkelen van een beleid inzake duurzame aankopen en het verbruik van grondstoffen verminderen.

Uit ons milieubeheersysteem vloeit een milieuprogramma voort met negen specifieke doelstellingen.

Graag meer weten? Lees de EMAS-verklaring 2018 (.pdf) van Leefmilieu Brussel (initiële versie) en de eerste bijwerking of EMAS-verklaring 2019 (.pdf)

 

Datum van de update: 29/11/2019