Elisabethpark: fytosanitaire kap en verplanten van bomen

08/03/2021

Leefmilieu Brussel zal in het Elisabethpark overgaan tot het kappen van 12 ongezonde en onveilige bomen. Er zullen 12 nieuwe bomen worden verplant om ze te vervangen.

Haar bomenpatrimonium in goede gezondheid houden is voor Leefmilieu Brussel (LB) een prioriteit. Vooral om de veiligheid van de wandelaars te garanderen, maar ook om de parken en bomen beter bestand maken tegen de wisselvalligheden van het leefmilieu (bijv. de stabiliteit tegenover de wind, de weerstand tegen ziekten, parasieten en droogte). 

LB heeft voor het Elisabethpark in Koekelberg in april 2019 een volledige fytosanitaire studie van de bomen laten uitvoeren, d.w.z. een inventarisering en visueel onderzoek van 905 bomen. De 2 rijen esdoorns aan de rand werden niet in deze inventaris opgenomen, aangezien die beheerd worden door Brussel Mobiliteit.

19 bomen in het vizier ...

Onder de 905 geïnventariseerde bomen werden minstens 48 verschillende soorten geïdentificeerd, waaronder het merendeel gewone esdoorns, gewone platanen en haagbeuken.

Volgens de uitgevoerde sanitaire evaluatie kunnen de meeste bomen (88,8%) gewoon ter plaatse in aanvaardbare veiligheidsomstandigheden worden behouden, mits er eventueel klassieke onderhoudsinterventies worden uitgevoerd zoals het reinigen van de dode takken, een (nieuwe) vormsnoei, het ophogen van de kruin en/of de gebruikelijke sanitaire follow-up.  

Voor 7,7% van de bomen moet er de komende 3 jaar een nauwgezette sanitaire follow-up komen vanwege groeiproblemen en/of structurele gebreken die na verloop van tijd kunnen ontaarden.

3,4% van de bomen gaat snel achteruit en/of heeft te lijden onder parasieten waardoor ze op korte termijn veroordeeld zijn.

... waarvan er 7 behouden blijven

In de studie die door een gespecialiseerde firma werd uitgevoerd, wordt aanbevolen 19 bomen te kappen. Uiteindelijk zullen vijf ervan worden behouden, gelet op het geringe gevaar dat ze voor de bezoekers inhouden. Twee andere exemplaren zullen worden beveiligd door de kruinen in te korten, waaronder een kastanjeboom die een spechtennest herbergt. We zullen erop toezien dat deze boom voor de bezoekers geen gevaar meer inhoudt en de spechten in de mate van het mogelijke toch niet zullen worden weggejaagd. Als de spechten hun nest tijdens de werken zouden verplaatsen zal de boom toch worden gekapt.

Aanplantingen na het kappen 

Elke gekapte boom zal worden vervangen door een ander exemplaar van dezelfde soort. De aanplantingen zullen gebeuren tijdens de 12 maanden na de kapwerkzaamheden zodat ze plaatsvinden in een seizoen waarin de jonge boompjes goed van start kunnen gaan.

Datum van de update: 11/03/2021