Eerste heropenlegging van de Zenne in het Brussels Gewest gepland voor 2019

09/02/2018

Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend aan Leefmilieu Brussel voor het opnieuw openleggen van een deel van de Zenne en het herstel ervan. 150 jaar na de eerste overwelvingswerken van DE Brusselse rivier betekent dit een keerpunt voor het beheer ervan. 

 

 

 

Een beetje geschiedenis

Ja, onze hoofdstad heeft ook haar rivier! Parijs heeft haar Seine, wij hebben onze Zenne. Het verschil is dat, in plaats van onze rivier op de voorgrond te plaatsen, wij ze hebben verstopt. Deze allereerste overwelving werd aangelegd tussen 1867 en 1871. Wat later werd de bedding van de Zenne verlegd: de oorspronkelijke dubbele overwelving werd drooggelegd en werd ingenomen door de premetrostations. Vandaag loopt de Zenne om het centrum heen onder de kleine ring (tussen het Zuidstation en Sainctlette) en erna tot aan de Van Praetbrug.

Voutement sous la rampe du lion Senne Voutement sous la rampe du lion Senne

Overwelving van de Zenne onder de Leeuwoprit (naast de verbrandingsoven)

Het deel in kwestie bevindt zich in het noorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net stroomopwaarts van het Aquiris-zuiveringsstation Brussel-Noord. Deze site werd tientallen jaren gebruikt als opslagzone van de onderneming Esso. In de jaren 2000 werden de activiteiten op de Esso-site stopgezet, waardoor nieuwe opportuniteiten voor de herontwikkeling van de zone onstonden.

vue du ciel de la Senne et le site Esso au printemps 1971vue du ciel de La Senne et le site Esso au printemps 2015

De Zenne en de Esso-site in de lente van 1971

De Zenne en de voormalige Esso-site in de lente van 2015

Leefmilieu Brussel treedt in actie!

Leefmilieu Brussel, Departement Water (dienst Hydrografisch netwerk, afdeling Vergunningen en partnerschappen) wordt in 2007 beheerder van de Zennerivier. Enkele jaren later maakt Leefmilieu Brussel gebruik van de dynamiek rond het Kanaalplan om zijn interesse kenbaar te maken voor het herstel en het openleggen van de Zenne in deze zone. In 2016 wordt hierover een studieopdracht gelanceerd. De stedenbouwkundige vergunning, die in oktober 2017 werd verleend, gaat over het openleggen en herstellen van een eerste segment van 230 m. 

Doelstelling: herstel van de waterkwaliteit

Het gaat erom een nieuwe waterloop aan te leggen die de werking van een natuurlijke waterloop nabootst, om zo, zo veel mogelijk diversiteit aan habitats, planten en dieren te creëren, hetgeen de globale ecologische kwaliteit van de rivier ten goede komt. 

coupe transversale du Nouveau profil de la rivière projeté

Nieuw profiel van de geplande rivier (de oude, dubbele overwelvingen zijn met stippellijn aangeduid)

Een ambitieus project

Gezien de omvangrijke uitgravingen zou de milieu-impact van deze werf aanzienlijk kunnen zijn. Om dit tot een minimum te beperken plannen we het gebruik van de waterweg voor het aan- en wegvoeren van de materialen op te leggen via het bestek.

We bestuderen ook de mogelijkheid om de materialen ter plaatse te hergebruiken (bijvoorbeeld gesorteerd puin om de nieuwe structuren te vormen). Om deze bermen te vormen is het onze ambitie delen van het beton die afkomstig zijn van de afbraak van de overwelving te hergebruiken.

Deze werken zijn onderdeel van een Europese subsidie via het Life Belini-project dat de drie Belgische Gewesten samen uitvoeren (Life Programme, www.life-belini.be).

U wilt meer weten?

Datum van de update: 09/02/2018