Een obelisk om de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te vieren

10/12/2018

12 meter hoog op een heuvel en omringd door 8 grove dennen werd in het Thurn en Taxis-park een monument ter ere van de mensenrechten opgetrokken.

De obelisk, ontworpen door het Bureau Bas Smets, rijst op als een signaal in de stad om ons te herinneren aan de gevechten die altijd al voor de mensenrechten werden gevoerd en die door de burgers op het terrein werden gewonnen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geeft  macht aan degenen die haar grijpen. 

« De erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap is de grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. »

Preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op 10 december 2018 viert de Universele Verklaring van Rechten van de Mens haar 70e  verjaardag. Voor deze gelegenheid wilde de minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een memoriaal laten oprichten om de universele waarden die meer dan ooit nodig zijn en die de Verklaring voorstaat levendig te houden.

Na de wreedheden van de Tweede Wereldoorlog werd op 10 december 1948 in het Palais Chaillot in Parijs de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedgekeurd. De 58 Lidstaten die toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vormden, ondertekenden de Verklaring met een duidelijke boodschap: dit nooit meer !

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zorgde ervoor dat er in de hele wereld aanzienlijke vooruitgang kon worden geboekt in termen van vrijheden en grondrechten. Dit stichtende document - vertaald in meer dan 500 verschillende talen - blijft voor elk van ons nog steeds een inspiratiebron om de universele oefening van de mensenrechten te promoten.

Vanaf vandaag kunt u het monument bewonderen dat werd opgericht in het Thurn en Taxis-park en dat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek met het kanaal verbindt. Deze groene ruimte van 10 ha past in een reeks van grote Brusselse groene ruimten die traditioneel plekken voor recreatie zijn, maar die ook tot nadenken aanzetten.

Met de obelisk wilden we een universeel en tijdloos modelobject creëren dat de voor iedereen gemeenschappelijke grondrechten kan voorstellen. Door zijn dubbele betekenis dringt het monument zich op als evidente keuze: de obelisk stelt een verstolde zonnestraal voor en symboliseert een permanent karakter. 

Dit monument ter ere van de Rechten van de Mens bestaat uit dertig verschillende stenen, geselecteerd om hun rijke materialen en kleuren, die de menselijke diversiteit weerspiegelen. Op elke steen staat een van de 30 artikelen van de Verklaring, op elke zijde in een andere taal gegraveerd : Nederlands, Frans, Duits en Engels.    

Vandaag wordt het universele karakter van de Rechten van de Mens bedreigd. Tegenover een steeds sterker discours van haat en een op zichzelf terugplooien, het verwaarlozen van bepaalde rechten, het dilemma “vrijheid-veiligheid” of de maatschappelijke crisis moeten we opnieuw bevestigen dat we allemaal mensenrechten hebben en er garant voor staan. De obelisk biedt symbolische bescherming aan de verlichte tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

 

Datum van de update: 10/12/2018