Een nieuwe toekomst voor de site van Neerpede, vlakbij het Pajottenland

28/05/2015

Hoewel het gaat om een zeer uitgestrekte natuurlijke zone, die nogmaals aantoont dat het Brussels Gewest een groene stad is, is de site van Neerpede weinig bekend bij de Brusselaars. Nochtans is het natuurlijk potentieel ervan enorm. Het gaat om de laatste grote landschapszone in het Brussels Gewest.

In samenwerking met het Vlaams Gewest, zijn administratie de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Anderlecht, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek heeft Leefmilieu Brussel een studie besteld om de verschillende projecten en partnerschappen te omschrijven die de toekomst van Neerpede zullen uittekenen.

Het doel is deze uitzonderlijke groene long in het westen van Brussel op te waarderen en het multifunctionele karakter ervan te ontwikkelen: landbouw, landschap, natuur, recreatie ...

Intergewestelijk overleg

Het resultaat is de combinatie van een omvangrijke multithematische inventaris en een aantal actieplannen. De komende jaren moet het richtplan de leidraad vormen voor de ontwikkeling van dit grondgebied van bijna 25 km tot een zone van sterke open ruimten, met bijzondere aandacht voor de natuur, een goed waterbeheer en een duurzame landbouw in een aantrekkelijk landschap.

Deze langetermijnvisie wordt overigens geconsolideerd in een aantal plannen en programma’s die zijn goedgekeurd door beide gewesten, zoals het Groen netwerk en het GPDO in het Brussels Gewest.

Deze samenwerking is een bewijs van de haalbaarheid van hoofdstedelijk denkwerk over de uitdagingen die de belangen van elk van de gewesten overstijgt. En dat het mogelijk is samen te zorgen voor de nodige synergieën ter versterking van het typische karakter van deze site in de onmiddellijke nabijheid van de stad. Ten gunste van de buurtbewoners, de bezoekers en het leefmilieu.

Om de documenten van het Richtplan te raadplegen

Datum van de update: 10/01/2022