Een nieuwe ondernemersgids voor wasserijen en wassalons

11/09/2020

Baat u een wasserij of een wassalon uit en wilt u de uitbatingsvoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen?  Maak kennis met onze ondernemersgids! 

Wat vindt u in deze gids?

Alle nuttige info om uw inrichtingen te beheren, de veiligheid en een harmonieus samenleven met de buurt te verzekeren, en het milieu te beschermen en vooral vervuiling van de bodem en van het grondwater te vermijden.

De gids verduidelijkt ook uw verplichtingen en informeert u over eventuele afwijkingen. 

De ondernemersgids om u het leven te vergemakkelijken

Om een ingedeelde inrichting te mogen uitbaten, moet een milieuvergunning worden aangevraagd en verkregen of moet een aangifte worden gedaan.   

Onze ondernemersgidsen hebben als doel de voorwaarden die door uw milieuvergunning zijn vastgelegd op een concrete manier te verzamelen in een praktisch elektronisch boekje.  

Ze leggen de voorwaarden uit die u moet naleven om uw inrichting uit te baten en helpen u zo om deze voorwaarden te respecteren. 

Voor meer info kan u de lijst van onze ondernemersgidsen raadplegen.

 

Datum van de update: 18/09/2020