Een nieuwe ondernemersgids: de overdekte zwembaden (professionnels)

06/05/2020

Baat u een overdekt zwembad uit en wilt u de uitbatingsvoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen?  Maak kennis met onze ondernemersgids

Wat vindt u in deze gids?

Alle nuttige info om uw zwembad te installeren, te beheren en te onderhouden, de veiligheid te verzekeren en de waterkwaliteit te controleren.  

De gids verduidelijkt ook uw verplichtingen en informeert u over eventuele afwijkingen. 

De ondernemersgids om u het leven te vergemakkelijken

Om een ingedeelde inrichting te mogen uitbaten, moet een milieuvergunning worden aangevraagd en verkregen of moet een aangifte worden gedaan.   

Onze ondernemersgidsen hebben als doel de voorwaarden die door uw milieuvergunning zijn vastgelegd op een concrete manier te verzamelen in een praktisch elektronisch boekje.  

Ze leggen de voorwaarden uit die u moet naleven om uw inrichting uit te baten en helpen u zo om deze voorwaarden te respecteren. 

Voor meer info kan u de lijst van onze ondernemersgidsen raadplegen.

Datum van de update: 12/05/2020